Hitta pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg från pedagoger och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan. Kulturaktörernas handledningar hittar du under respektive aktivitet.

Ett fel inträffade, vänligen försök igen senare

Sökresultat

25 träffar

 • Hand som håller mobiltelefonkamera, fokus på prydnadselefant i sökaren.

  Förskola–årskurs 2

  Kamerans ABC

  När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

 • Fem gymnasieungdomar samtalar om filmdramatisk upplägg tillsammans med sin lärare.

  Förskola–gymnasiet

  När du ska visa en film

  Är fakta i fokus? Handlar det om språkutveckling? Eller är filmens formspråk det viktigaste? Det finns mängder av skäl att visa film i en skolkontext. Genom att introducera, motivera och instruera eleverna inför en filmvisning skapas goda förutsättningar för att komma åt den specifika analys- och tolkningsram som behövs vid just detta undervisningstillfälle.

 • En elev filmar med ipad en annan elev, sett över axeln på filmaren.

  Förskola–gymnaiset

  Osynliga klipp

  En film är uppbyggd av olika scener som i sin tur är uppbyggda av olika klipp. Hos en skicklig filmare och redigerare är klippövergångarna ofta smidiga och knappt märkbara. Här får du en praktisk övning att göra med dina elever där fenomenet "osynliga klipp" dras till sin spets.

 • Fyra elever sitter tillsammans och redigerar en film på Ipad

  Förskola–gymnasiet

  Fördjupat filmsamtal

  Var filmen bra eller dålig? Ofta stannar filmsamtalet där efter en filmvisning. Efter en gemensam filmupplevelse finns dock goda möjligheter för ett fördjupat filmsamtal. Här får du en presentation av en samtalsmodell som tar filmdiskussionen till ett djupare plan.

 • Närbild på en hand som håller i en Ipad

  Förskola–gymnasiet

  När du själv ska filma

  Kameran är ditt verktyg när du formar ett bildspråkligt berättande. Det är bra att känna till hur du använder verktyget på bästa sätt. Här kommer några korta tips och hållpunkter för dig som är novis och i startgroparna för att filma.

 • Ett ansikte med endast ögat sett på mycket nära håll

  Förskola–gymnasiet

  Berätta med rörlig bild

  När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

 • Elever sitter runt ett bord och arbetar, bildmanus och ipad sett uppifrån

  Förskola–gymnasiet

  Bildmanus

  När du skapar film med dina elever är det bra att, efter en nedskriven kort idé, fortsätta processen med att göra egna bildmanus. På så sätt startar gruppen ett gemensamt tänk kring hur deras idé ska gestaltas via bildspråk.

 • Foto från en dockteaterscen, En jätte står upp men böjer ned huvudet och ser ned på staden under honom

  Förskola–årskurs 6

  Dockteater i undervisningen

  I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

 • Foto av några husmodeller som barn byggt med inspiration av djur

  Årskurs 1–6

  Arkitektur i undervisningen

  Lektionsupplägg i att bygga tredimensionella husmodeller inspirerade av djur. En kreativ övning som går att att göra på en lektion eller i ett ämnesövergripande projekt.

 • Barn står med händerna uppsträckta över huvudet och håller en tunn halsduk över sig

  Förskola–årskurs 3

  Upplev böcker genom kroppen

  Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.

 • En kvinna tecknar serier. Hon tecknar mot en glasdörr eftersom hon saknar ljubordsdörr som att alterma

  Årskurs 3–gymnasiet

  Skrivuppgift i serieform

  Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

 • Förskoleklass–årskurs 8

  Bygg berättelsen med bild och text

  För många elever är det visuella det starkaste sinnet. Det hjälper dem att fokusera och underlättar för arbetsminnet. Här får du tips på övningar som steg för steg hjälper eleverna att bearbeta texten som de läser eller ska skriva.

 • Foto av en författare som står fram för en skrivtavla i ett klassrum

  Årskurs 4–gymnasiet

  Författarskola med Magnus Ljunggren

  Magnus Ljunggren berättar om hantverket bakom att skriva en bok, idésamlandet, grovarbetet och förädlandet .

 • Foto, en upplagen bok med Shakespeares samlade verk

  Årskurs 6–gymnasiet

  Språkutvecklande klassikerprojekt

  Konkreta tips och lektionsupplägg som gör elever nyfikna på att lära sig mer om Shakespeare och hans dramer.

 • Två kvinnor spelar musik med genom upp och nedvända glas som hänger på en tråd

  Förskola–gymnasiet

  Musik, ett redskap i skolämnen och värdegrundsarbete

  Musikaliska ingångar till skolämnen och värdegrundsarbete för att skapa glädje, inkluderingsarbete och stimulera lärandet.

 • elev fotar en fotoutställning

  Årskurs 3–9

  Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

  Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

 • man klädd väst och fluga med keps på huvudet blåser stor såpbubbla

  Förskola–gymnasium

  Cirkus i undervisningen

  Tips på hur olika cirkusdiscipliner som akrobatik, jonglering och clowneri med fördel kan användas i ämnen och teman.

 • Boksamtal i en mellanstadieklass, författaren är på besök och en elev räcker upp handen för att ställa en fråga

  Årskurs 3–9

  För- och efterarbete av läsupplevelse

  Samtal om böcker berikar läsningen. Det är spännande att höra hur andra uppfattat boken och vad de har reagerat på. Boksamtal är också ett sätt att synliggöra hur vi kan prata om vår läsupplevelse.

 • Tre personer dansar

  Årskurs 1–gymnasiet

  Bearbeta en dansupplevelse i klassrummet

  Tycker du att det är svårt att prata om en dansupplevelse med eleverna? Här får du förslag på frågor som kan fungera som vägledning och ingång till en diskussion.

 • Ett foto på en grafittimålning på en vägg. Motivet är en en bankomat med klor som fångar in en liten flicka som en bankomat kommer ut med en hand och fångar en liten flickavGrafttimålning av Banksy

  Årskurs 4–gymnasiet

  Uppleva konst med elever

  Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

 • En interiörscen från ett herrgårdskök, två finklädda kvinnor och en betjänt

  Årskurs 7–gymnasiet

  Arbeta med dramatik

  Författaren och dramatikern Mats Wahl ger förslag på lektionsupplägg och övningar. Fröken Julie är fortfarande ett av de mest spännande dramer man kan se och en av de mest spelade i världen. Det är Fröken Julie ni ska jobba med.