Hitta pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg från pedagoger och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan. Kulturaktörernas handledningar hittar du under respektive aktivitet.

Ett fel inträffade, vänligen försök igen senare

Sökresultat

36 träffar

 • En uppslagen bok.

  Högstadiet–gymnasiet

  Litteratur i undervisningen

  En konkret modell för djupläsning och textsamtal av skönlitteratur som genom valet av litteratur även söker svar på riktigt eviga och svåra frågor om den tid vi lever i.

 • En scen i en bokhandel.

  Högstadiet–gymnasiet

  Scenkonst i undervisningen

  Följ läraren Katarina Lycken Rüter från Anna Whitlocks gymnasium i samtal om teater i undervisningen. I fyra filmer pratar hon med kollegor, skådespelare, regissörer och elever. Du får förslag på samtalsmodeller och upplägg som berikar elevernas teaterupplevelse.

 • En uppslagen bok mot bakgrund av en blå himmel med ett vitt moln.

  Gymnasiet

  Litterär analys genom filmskapande

  Hur kan man ta sig an en modernistisk dikt via filmskapande? En svensklärare delar med sig av sitt upplägg där elevernas analysarbete består av visualiseringar i filmens medium.

 • Elever och lärare i klassrumsmiljö

  Gymnasiet

  Att bedöma filmarbete i ämnet svenska

  Filmskapande arbete i ämnet svenska är inte självklart för alla svensklärare. Här får du läsa konkreta tips från en svensklärare och hur hon resonerar kring multimodala texttyper.

 • Foto av en bok med 13 killar från högstadiet på omslaget. Omslaget är svartvitt. Bakom boken ligger information om ett bokprojekt.

  Årskurs 6–gymnasiet

  Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

  Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.

 • Foto av en koja som barn har byggt mellan två stora klippblock. Eftersom väggarna redan finns genom klippväggarna så har de bara behövt bygga ett tak med späda stammar.

  Förskola–årskurs 3

  Hur kan barn bli delaktiga i staden?

  Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.

 • Foto av läraren Tuva Stina som står framför en utställning om novellen Ett halvt ark papper som hon och hennes elever gjorde.

  Årskurs 8–gymnasiet

  Ett halvt ark papper i ämnet svenska som andraspråk

  Närläsning av Strindbergs novell. Lärare och elever berättar om arbetet och resultatet.

 • Foto av novell skriven för hand, Ett halvt ark papper.

  Årskurs 8–gymnasiet

  Ett halvt ark papper inläst på närmare 40 språk

  En webbplats med August Strindbergs novell översatt och inläst av modersmålslärare i Stockholms stad. Det är en berättelse om processen att ta sig an texten och förmedla den.

 • Foto av workshopsledaren Kalle Haglund som står framför en svart tavla där han skrivit Kreativt skrivande

  Årskurs 7–gymnasiet

  Kreativa skrivövningar

  Fem skrivuppgifter som bygger på varandra och som kan utmynna i en dikt, novell eller kort scen.

 • Foto av läraren Malin Larsson som står framför en skrivtavla i klassrummet. I bilden syns också författaren Jonas Hassen Khemir som samtalar med en elev

  Årskurs 6–gymnasiet

  Hitta rytmen, ett språkprojekt

  Lektionsförslag i kreativt skrivande med utgångspunkt i att hitta rytmen i språket, inspiration av både författare och musiker.

 • Foto på en klass som håller på med dramaövningar. Läraren sitter i centrum av fotot och skrattar

  Alla årskurser

  Att välkomna en ny klass med dramaövningar

  Att inleda med övningar är ett bra sätt att få eleverna känna sig trygga i en ny grupp. Oavsett stadium så uppskattas roliga namnlekar och "lära känna övningar".

 • Hand som håller mobiltelefonkamera, fokus på prydnadselefant i sökaren.

  Förskola–årskurs 2

  Kamerans ABC

  När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

 • Fem gymnasieungdomar samtalar om filmdramatisk upplägg tillsammans med sin lärare.

  Förskola–gymnasiet

  När du ska visa en film

  Är fakta i fokus? Handlar det om språkutveckling? Eller är filmens formspråk det viktigaste? Det finns mängder av skäl att visa film i en skolkontext. Genom att introducera, motivera och instruera eleverna inför en filmvisning skapas goda förutsättningar för att komma åt den specifika analys- och tolkningsram som behövs vid just detta undervisningstillfälle.

 • En elev filmar med ipad en annan elev, sett över axeln på filmaren.

  Förskola–gymnaiset

  Osynliga klipp

  En film är uppbyggd av olika scener som i sin tur är uppbyggda av olika klipp. Hos en skicklig filmare och redigerare är klippövergångarna ofta smidiga och knappt märkbara. Här får du en praktisk övning att göra med dina elever där fenomenet "osynliga klipp" dras till sin spets.

 • Fyra elever sitter tillsammans och redigerar en film på Ipad

  Förskola–gymnasiet

  Filmsamtal och existentiella frågor

  Var filmen bra eller dålig? Ofta stannar filmsamtalet där efter en filmvisning. Efter en gemensam filmupplevelse finns dock goda möjligheter för ett fördjupat filmsamtal. Här får du en presentation av en samtalsmodell som tar filmdiskussionen till ett djupare plan.

 • Närbild på en hand som håller i en Ipad

  Förskola–gymnasiet

  När du själv ska filma

  Kameran är ditt verktyg när du formar ett bildspråkligt berättande. Det är bra att känna till hur du använder verktyget på bästa sätt. Här kommer några korta tips och hållpunkter för dig som är novis och i startgroparna för att filma.

 • Ett ansikte med endast ögat sett på mycket nära håll

  Förskola–gymnasiet

  Berätta med rörlig bild

  När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

 • Foto från en dockteaterscen, En jätte står upp men böjer ned huvudet och ser ned på staden under honom

  Förskola–årskurs 6

  Dockteater i undervisningen

  I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

 • Foto av några husmodeller som barn byggt med inspiration av djur

  Årskurs 1–6

  Arkitektur i undervisningen

  Lektionsupplägg i att bygga tredimensionella husmodeller inspirerade av djur. En kreativ övning som går att att göra på en lektion eller i ett ämnesövergripande projekt.

 • Barn står med händerna uppsträckta över huvudet och håller en tunn halsduk över sig

  Förskola–årskurs 3

  Upplev böcker genom kroppen

  Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.

 • Elever sitter runt ett bord och arbetar, bildmanus och ipad sett uppifrån

  Förskola–gymnasiet

  Bildmanus

  När du skapar film med dina elever är det bra att, efter en nedskriven kort idé, fortsätta processen med att göra egna bildmanus. På så sätt startar gruppen ett gemensamt tänk kring hur deras idé ska gestaltas via bildspråk.