Hitta pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg från pedagoger och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan. Kulturaktörernas handledningar hittar du under respektive aktivitet.

Ett fel inträffade, vänligen försök igen senare

Sökresultat

14 träffar

 • elev fotar en fotoutställning

  Årskurs 3–9

  Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

  Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

 • Tre elever som filmar med Ipad

  Årskurs 3–gymnasiet

  Filmprojekt

  Genomgång av filmens språk inför filmprojekt med elever. Konkreta råd och övningar steg för steg.

 • En hand som håller i en Ipad där det visas en film

  Årskurs 6–gymnasiet

  Bedömning av multimodala texter

  Vad behöver du synliggöra och kommunicera till eleverna när de arbetar med ljud, bild och film?

 • En interiörscen från ett herrgårdskök, två finklädda kvinnor och en betjänt

  Årskurs 7–gymnasiet

  Arbeta med dramatik

  Författaren och dramatikern Mats Wahl ger förslag på lektionsupplägg och övningar. Fröken Julie är fortfarande ett av de mest spännande dramer man kan se och en av de mest spelade i världen. Det är Fröken Julie ni ska jobba med.

 • Fyra elever sitter på en skolbänk och går igenom en film de nyss tagit

  Se och samtala om film

  Läsa film

  För att kunna läsa och samtala om texter där ord, ljud och bild samspelar behöver vi veta hur de olika modaliteterna fungerar och vad som händer när de kombineras.

 • Foto, en upplagen bok med Shakespeares samlade verk

  Årskurs–gymnasiet

  Språkutvecklande klassikerprojekt

  Konkreta tips och lektionsupplägg som gör elever nyfikna på att lära sig mer om Shakespeare och hans dramer.

 • Två kvinnor spelar musik med genom upp och nedvända glas som hänger på en tråd

  Förskola–gymnasium

  Musik, ett redskap i skolämnen och värdegrundsarbete

  Musikaliska ingångar till skolämnen och värdegrundsarbete för att skapa glädje, inkluderingsarbete och stimulera lärandet.

 • Boksamtal i en mellanstadieklass, författaren är på besök och en elev räcker upp handen för att ställa en fråga

  Årskurs 3–9

  För- och efterarbete av läsupplevelse

  Samtal om böcker berikar läsningen. Det är spännande att höra hur andra uppfattat boken och vad de har reagerat på. Boksamtal är också ett sätt att synliggöra hur vi kan prata om vår läsupplevelse.

 • Tre personer dansar

  Årskurs 1–gymnasiet

  Bearbeta en dansupplevelse i klassrummet

  Tycker du att det är svårt att prata om en dansupplevelse med eleverna? Här får du förslag på frågor som kan fungera som vägledning och ingång till en diskussion.

 • Ett foto på en grafittimålning på en vägg. Motivet är en en bankomat med klor som fångar in en liten flicka som en bankomat kommer ut med en hand och fångar en liten flickavGrafttimålning av Banksy

  Årskurs 4–gymnasium

  Uppleva konst med elever

  Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

 • Årskurs 4–gymnasium

  Den dramaturgiska modellen

  Vad kännetecknar de tre akterna i en föreställning? Hur kan en berättelse bli fängslande? Här får du förslag på skrivuppgifter, alltifrån skrivprocessen till person- och miljöbeskrivningar.

 • Fem gymnasieungdomar samtalar om filmdramatisk upplägg tillsammans med sin lärare.

  Årskurs 4–gymnasium

  Filmpedagogisk modell

  Var filmen bra eller dålig? Ofta stannar samtalet där efter en filmvisning. Här får du några förslag på samtalsmodeller som tar filmdiskussionen steget längre oavsett vilken åldersgrupp du undervisar i.

 • En flicka i förskoleåldern tittar i en spegel för att upptäcka rummet från ett annat perspektiv

  Förskola–årskurs 2

  Utforska rummets ljus, ljud och rymd

  Vi bor någonstans och vi är i arkitektur när vi är inomhus eller rör oss i staden. Arkitektur är också en känsla som skapas med hjälp av ljus, ljud, material och rymd. Ett bra sätt att lära sig mer är att utforska rum.

 • En man sitter på en stol och ser på en kvinna mittemot som tittar ner i golvet.

  Årskurs 4–gymnasium

  Bearbeta kulturupplevelser i klassrummet

  Tycker du att det är svårt att hålla fördjupande samtal med dina elever efter att ni varit på en föreställning? Här får du ta del av en modell som kan underlätta samtalet.