Är du kulturaktör?

Är du kulturaktör och vill veta hur du kommer med i Kulans utbud? Eller finns du redan på Kulan och undrar om din aktivitet kan erbjudas med Kulanpremien? Här hittar du svaren!

  • Kom med i Kulans utbud

    Vill du som är kulturaktör ingå med dina aktiviteter i Kulans utbud?

  • Stödformen Kulanpremien

    Du som kulturaktör från det fria kulturlivet kan anmäla intresse för att en eller flera aktiviteter ska väljas ut att ingå i utbudet med Kulanpremien. Aktiviteterna kan då erbjudas till ett rabatterat pris genom att kulturförvaltningen står för en del av kostnaden.

  • Villkor för kulturaktörer

    Här beskrivs de villkor och åtaganden som gäller för kulturaktörer som ingår i utbudet på Kulan.