Är du kulturaktör?

Är du kulturaktör och vill veta hur du kommer med i Kulans utbud? Undrar du vad Kulanpremien innebär? Här hittar du svaren!

  • Kom med i Kulans utbud

    Vill du som är kulturaktör ingå med dina aktiviteter i Kulans utbud?

  • Kulanpremien

    Från och med 2024 kommer det ske en förändring av Kulanpremien. Du som kulturaktör kommer att behöva göra en ansökan om stöd, istället för att som nu göra en intresseanmälan i Kulan.

  • Villkor för kulturaktörer

    Här beskrivs de villkor och åtaganden som gäller för kulturaktörer som ingår i utbudet på Kulan.