En flicka med ett handskrivet manus framför sig på bordet.

Språkutvecklande klassikerprojekt

Konkreta tips och lektionsupplägg som gör elever nyfikna på att lära sig mer om Shakespeare och hans dramer.

De som arbetar med Shakespeare är lärare och elever från en förberedelseklass med nyanlända elever i årskurs 7–9. Dokumentation av projektet har Elisabeth Söder fått av Charlotte Ahlström från Bagarmossens skola.

Projektbeskrivning och syfte

Arbetet ska mynna ut i att eleverna tolkar en scen ur Shakespeare och gör om scenen i olika versioner. De resonerar och prövar vad som händer när de byter kön på huvudrollsinnehavarna, tid och miljö.

Koppling till läroplan

Vi lärare har redan sett att arbetet gynnar språkutvecklingen samtidigt som det ger kunskap om litteraturens stora. Enligt kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk årskurs 9 skall eleverna kunna:

  • Läsa skönlitteratur och sakprosa med flyt. Eleverna läser "Romeo och Julia" och "Hamlet".
  • Resonera kring verket och koppla till upphovsmannen. Dra slutsatser kring hur verket påverkats av historiska och kulturella sammanhang.
  • Sammanfatta och återberätta genom att svara på frågor till texten eller i en bokcirkel eller i ett klassamtal.
  • Använda egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
  • Tolka och föra ett resonemang kring budskap i texten, både det som går att läsa på och mellan raderna exempelvis samtal kring de olika känslor som är typiska i verken, kärlek, hat, avundsjuka med mera. Hur kan man tolka och diskutera, känna igen med mera?
  • Skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning och anpassning till texttyp, exempelvis pjäsmanus, poesi och sammanfattning.
  • Skriva berättande text med gestaltande beskrivningar och dramaturgi, eleverna skriver manus inspirerat av Shakespeares texter.
  • Kombinera olika texttyper och estetiska uttryck och medier, skriva manus, filma, musik som förstärker med mera.
  • Ge respons – ge omdömen och bearbeta texter, läsa manus och komma med tips.
  • Samtala och diskutera varierande ämnen. Framföra åsikter, argumentera för sin åsikt, exempelvis i en bokcirkel.

Introduktion till klassikertemat

Filmen "Shakespeare in love" utmynnade i en diskussion kring hur livet på 1500 talet såg ut, vem Shakespeare egentligen var och vad han skrivit. Vi läste om Shakespeare och resonerade om varför hans texter är odödliga. Vilka är de känslor han spelar på i sina stycken? Det var utgångspunkt för samtalet kring de två böcker av Shakespeare vi skulle läsa, "Romeo och Julia" och "Hamlet".

Bokläsning med bokcirkel som mål

I en bokcirkel blir det så tydligt vad man förstått och vad som behöver förtydligas men ger också utrymme för spännande tolkningar och omtolkningar av det man läst. Vi uppfattar ju så olika. Detta i sin tur mynnar ut i att eleverna börjar fundera på exempelvis. ”Kan man göra om Hamlet till tjej? Hur blir det då ? Ändras saker och ting i historien? Faller det platt och varför i så fall?”

Hamlet

Vi såg några korta scener från filmen "Hamlet" med Mel Gibson i huvudrollen. Filmen upplevdes som svår men det gick att få fram en känsla från vissa scener exempelvis. ”att vara-scenen”. Lärare i Stockholms kommunala skolor kan boka filmen gratis på Medioteket. Vi lånade den lättlästa versionen av "Hamlet" i gruppuppsättning från Mediotekets Cirkulationsbibliotek. Alla läste och arbetade med frågor som läxa varje vecka och gemensam sammanfattning av svaren från frågorna – vilket resulterade i en gemensam sammanfattning av boken.

Romeo och Julia

Innan vi började att läsa "Romeo och Julia" såg vi Leonardo di Capri versionen i filmen "Romeo och Julia". Vi tänker att inspiration måste komma från många olika håll. Upplägget för Romeo och Julia hade liknande upplägg som "Hamlet" med slutmålet att spela in en bokcirkel.

Skriva scener, dåtid, nu tid och framtid

Vi börjar att titta på scener och fundera på manus som vi bearbetar. I "Romeo och Julia" är det tid som står i fokus, hur skulle balkongscenen kunna tolkas i dåtid, nutid och framtid? Hur ändras miljön? Hur ändras språket?

I "Hamlet" är det istället tanken kring hur hela storyn ändras, om man byter ut Hamlet till en tjej som kommer hem och hittar sin pappa omgift med en nya kvinna. Vad händer med den manliga Ofelia? En scen måste väljas ut som tydligt tar fram detta.

Pjäsmall

I en pjäsmall skriver vi in miljö, personer, dialog med mera. Förberedelseklassen identifierade följande känslor som finns i både "Hamlet" och "Romeo och Julia": kärlek, svartsjuka, hat, avundsjuka, vänskap, förtroende, misstänksamhet. Dessa känslor får bli ledstjärna och utmaning i tolkningarna och scenerna.

Ett vitt papper med några bilder och anteckningar samt en gul penna.
Ett papper med anteckningar i fyra kolumner.

Besök av teaterlärare

Vi bokade in teaterläraren Alexandra Ljungkvist för ett besök. Alexandra arbetade med uttryck och teater utan ord, att lära känna sig och sin kropp och våga kändes som temat. Mycket uppskattat av eleverna och fick igång dem att förstå att man kan göra teater på olika sätt. Detta skall eleverna få beskriva i text och bild.

Tre personer med vita ansiktsmasker.

Uppdaterad