Teman

Här hittar du ett urval av föreställningar, workshops och pedagogiska material som berör olika teman.

 • Jämställdhet och kvinnors rättigheter

  Föreställningar som på olika sätt belyser jämställdhetsfrågor och kvinnors rättigheter nu och genom historien.

 • Sexualitet, samtycke och relationer

  Här hittar du föreställningar, workshops och pedagogiskt material kopplade till kunskapsområdet sexualitet, samtycke om relationer.

 • Skönlitterära texter

  Från bok till scenkonst. Här hittar du föreställningar som fritt baseras på olika former av skönlitterära texter.

 • Kreativt skrivande och muntlig framställning

  Ett urval av workshops och pedagogiska material som kan främja elevernas språkliga förmågor.

 • Natur, klimat och hållbar utveckling

  Tips på föreställningar och workshops som kan ingå i arbete och reflektion kring en hållbar framtid.

 • Teknik och naturvetenskap

  Kan konst vara en ingång till naturvetenskap och teknik? Här hittar du förslag på föreställningar och workshops som berör olika naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

 • Identitet och normer

  En variation av föreställningar, workshops och pedagogiskt material som behandlar identitetsskapande och frågeställningar kring normer.

 • Demokrati och yttrandefrihet

  Ska eleverna fördjupa sig i frågor om demokrati och yttrandefrihet? Här finns föreställningar, workshops och pedagogiskt material som kan ingå i undervisningen.

 • Nationella minoriteter

  Planerar ni ett arbete om någon av våra nationella minoriteter? Här finns föreställningar, workshops och pedagogiskt material som kan ingå i undervisningen.