Teman

Här har vi kategoriserat Kulans utbud av pedagogiska artiklar, föreställningar och workshops. Temat kan antingen vara en färdighet som kreativt skrivande eller fokus på kunskapsmoment som exempelvis demokrati.

 • Normkritiskt värdegrundsarbete

  Här finns scenkonst, filmer, utställningar, workshops och pedagogiska texter som handlar om allt från att skapa trygga och inkluderande klassrum till att belysa rådande värderingar och attityder.

 • Sexualitet, samtycke och relationer

  Begrepp som sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer finns i flera av kurs- och ämnesplanerna. Det innebär att ansvaret för kunskapsområdet vilar på flera lärare och ska tas upp inom många kurser och ämnen. Ska du arbeta med kunskapsområdet? Här får du inspiration.

 • Svåra frågor och tunga ämnen

  I temat finns förslag på konst, scenkonst och pedagogiskt material som rör allt från identitet till ondska. Kulturupplevelser kan skapa förutsättningar att tänka kring och samtala om riktigt svåra ämnen och sammanhang. Eleverna kan lyfta svåra frågor utan att det behöver bli personligt.

 • Nationella minoriteter

  Gemensamt för våra nationella minoriteter är att de bland annat har en egen språklig och kulturell tillhörighet och en vilja att bibehålla sin identitet. Här är förslag på ingångar för att arbeta med nationella minoriteter samt några aktiviteter och workshops som erbjuds på finska.

 • Demokrati och värdegrundsfrågor

  Förslag på föreställningar, musik, utställningar, filmer och workshops som berör, informerar och stärker den demokratiska kompetensen. Allt från individ och gruppstärkande övningar till historiska nedslag och internationella utblickar.

 • Kreativt skrivande

  Kreativt skrivande handlar om att skapa texter som inte används i vardaglig skrift. Här finns författare, musiker, dramatiker, filmare, serietecknare och illustratörer som håller workshops i den kreativa processen. Det finns även pedagogiskt material, övningar och tips för dig som vill arbeta med kreativt skrivande i klassrummet.