Husmodeller som barn byggt med inspiration av djur.
Workshop på ArkDes, bygga husmodeller inspirerade av djur

Konstruera husmodeller med djur som inspiration

Låt eleverna få bygga tredimensionella husmodeller inspirerade av djur. Den här övningen går att genomföra under en lektion, eller som en del i ett ämnesövergripande arbete.

Madeléne Beckman från ArkDes ger förslag på en form- och arkitekturövning där djur används som inspiration till arkitektur. På ArkDes inleds övningen med att titta på husmodellerna i vår basutställning "Arkitektur i Sverige" och fokuserar då på färger, former och inspiration till dessa.

Praktisk övning

Den här övningen handlar om att eleverna ska utgå från ett djur och inspireras till att göra en husmodell utifrån djurets utseende, skepnad och egenskaper. Eleverna får i grupp skissa tredimensionellt med hjälp av verktyg och material som limpistol, tejp, sax, oh-plast, färgat papper, tunna pappersrör eller sugrör, lite stadigare papper (180 gram), silkespapper med mera. För att få stadighet i konstruktionen rekommenderas att alla grupper får en kartongplatta på ca 20x20 cm att bygga på.

Ungefärlig tidsåtgång för uppgiften är 60 minuter.

1. Introducera uppgiften

I skapande arbete brukar det vara enklare att få i gång associationer, fantasin och komma på idéer genom att utgå från något befintligt, därför börjar vi titta på bilder av olika djur.

Diskutera djurens form och utseende; elefanten är grå, kompakt och stark. Giraffen har hög hals och långa ben. Fjärilen är färgglad, lätt och har tunna vingar. Utseendet hänger även samman med specifika egenskaper; elefanten kan spruta vatten med sin långa snabel, fjärilen flyger med tunna vingar, giraffen kan nå blad högt upp i träden. Gå vidare med att titta på bilder av hur djur konstruerar bostäder. Reflektera kring hur de ofta är tekniskt avancerade med starka konstruktioner. Bin skapar hexagonformade celler, bävrar påverkar vattenströmmen med sina byggnationer och fåglar bygger bo högt upp i träden av pinnar och strån.

Byggnaden Pekings nationalstadion som ser ut som ett fågelbo.

2. Börja jobba praktiskt

Efter att tillsammans ha studerat olika djur och deras konstruktioner är det dags för eleverna att själva börja konstruera. Dela in eleverna i grupper. De ska tillsammans välja ut ett eller flera djur de vill inspireras av i sitt husbygge. Brister deras egna inspiration kan du ge några exempel: ett hus inspirerat av en fjäril blir kanske en byggnad med glasade väggar som står på olikfärgade pelare. Ett hus inspirerat av en giraff får ett högt torn med mönster på.

Eleverna ska inte skissa på papper innan, utan det är just en övning i att skissa i tre dimensioner med material som sugrör, tändstickor, silkespapper och liknande.

Avslutningsvis presenterar eleverna sina byggen för varandra. Låt eleverna gissa vilka djur som varit inspirationskällor och diskutera färg, form och konstruktion.

Husmodeller som barn byggt av papper och rör.

Vill du veta mer om arkitektur?

Arkitektur som uttrycksform och kunskapsfält rör sig i skärpunkten mellan vetenskap och konst. Hur vår fysiska miljö formges är också beroende av tidsanda, ideologi och tradition. Det är ett givande fält att arbeta med i skolan, då det går att beröra många olika perspektiv inom ramen för ämnen som matematik, teknik, samhällskunskap, historia och bild. Begreppet arkitektur syftar på allt mänskligt byggande och formande av den fysiska miljön. Genom de material som används och genom olika konstruktionssätt ger vi människor byggnader, landskap, rum och städer en form. Teknik, material, konstruktion och estetik är nyckelord.

 

I filmen berättar Madeléne Beckman från ArkDes om hur nya influenser nådde Sverige under medeltiden. Detta ledde till att vi fick kunskap om hur valv kunde konstrueras av stenmaterial. En kyrkobyggnad kunde därmed prydas med en vacker välvd öppning. Valvet är ett exempel på hur material, teknik, konstruktion och estetik samverkar i byggprocessen.

Utbud för skola, ArkDes webbplats

Uppdaterad