Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan. Kulturaktörernas material hittar du under respektive aktivitet.

Ett fel inträffade, vänligen försök igen senare

Sökresultat

39 träffar

 • Foto från en dockteaterscen där en jätte står upp och böjer ned huvudet och ser på staden under honom.

  Förskola–årskurs 6

  Dockteater i undervisningen

  I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

 • Husmodeller som barn byggt med inspiration av djur.

  Årskurs 1–6

  Arkitektur i undervisningen

  Låt eleverna få bygga tredimensionella husmodeller inspirerade av djur. Den här övningen går att genomföra under en lektion, eller som en del i ett ämnesövergripande arbete.

 • Barn står med händerna uppsträckta över huvudet och håller ett tunt tyg över sig.

  Förskola–årskurs 3

  Upplev böcker genom kroppen

  Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.

 • Elever sitter runt ett bord och arbetar med bildmanus och ipad sett uppifrån.

  Förskola–gymnasiet

  Bildmanus

  När du skapar film med dina elever är det bra att, efter en nedskriven kort idé, fortsätta processen med att göra egna bildmanus. På så sätt startar gruppen ett gemensamt tänk kring hur deras idé ska gestaltas via bildspråk.

 • En kvinna tecknar serier på ett papper.

  Årskurs 3–gymnasiet

  Skrivuppgift i serieform

  Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

 • Olika pappersark med bilder och texter.

  Förskoleklass–årskurs 8

  Bygg berättelsen med bild och text

  För många elever är det visuella det starkaste sinnet. Det hjälper dem att fokusera och underlättar för arbetsminnet. Här får du tips på övningar som steg för steg hjälper eleverna att bearbeta texten som de läser eller ska skriva.

 • En person står fram för en skrivtavla med anteckningar i ett klassrum.

  Årskurs 4–gymnasiet

  Författarskola med Magnus Ljunggren

  Magnus Ljunggren berättar om hantverket bakom att skriva en bok, idésamlandet, grovarbetet och förädlandet.

 • En flicka med ett handskrivet manus framför sig på bordet.

  Årskurs 6–gymnasiet

  Språkutvecklande klassikerprojekt

  Konkreta tips och lektionsupplägg som gör elever nyfikna på att lära sig mer om Shakespeare och hans dramer.

 • Två kvinnor spelar musik med upp och nedvända glas som hänger på en tråd.

  Förskola–gymnasiet

  Musik, ett redskap i skolämnen och värdegrundsarbete

  Musikaliska ingångar till skolämnen och värdegrundsarbete för att skapa glädje, inkluderingsarbete och stimulera lärandet.

 • Två händer som håller i en kamera där displayen syns.

  Årskurs 3–9

  Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

  Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefoner som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

 • En man med en stor såpbubbla i handen.

  Förskola–gymnasium

  Cirkus i undervisningen

  Tips på hur olika cirkusdiscipliner som akrobatik, jonglering och clowneri med fördel kan användas i ämnen och teman.

 • En kvinna står i ett klassrum bredvid en whiteboard med en bild av ett hus och texten

  Årskurs 3–9

  För- och efterarbete av läsupplevelse

  Samtal om böcker berikar läsningen. Det är spännande att höra hur andra uppfattat boken och vad de har reagerat på. Boksamtal är också ett sätt att synliggöra hur vi kan prata om vår läsupplevelse.

 • Ett foto på en grafittimålning på en vägg. Motivet är en en bankomat med klor som fångar in en liten flicka.

  Årskurs 4–gymnasiet

  Uppleva konst med elever

  Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

 • En interiörscen från ett herrgårdskök med två finklädda kvinnor och en betjänt.

  Årskurs 7–gymnasiet

  Arbeta med dramatik

  Författaren och dramatikern Mats Wahl ger förslag på lektionsupplägg och övningar. Fröken Julie är fortfarande ett av de mest spännande dramer man kan se och en av de mest spelade i världen.

 • En föreläsare står framför en whiteboard med anteckningar.

  Årskurs 4–gymnasiet

  Skriva dramatik

  Vad kännetecknar de tre akterna i en föreställning? Hur kan en berättelse bli fängslande? Tips på skrivuppgifter, alltifrån skrivprocessen till person- och miljöbeskrivningar.

 • En flicka tittar ner i en spegel.

  Förskola–årskurs 2

  Utforska rummets ljus, ljud och rymd

  Vi bor någonstans och vi är i arkitektur när vi är inomhus eller rör oss i staden. Arkitektur är också en känsla som skapas med hjälp av ljus, ljud, material och rymd. Ett bra sätt att lära sig mer är att utforska rum.

 • En man sitter på en stol och ser på en kvinna mittemot som tittar ner i golvet.

  Årskurs 4–gymnasiet

  Bearbeta kulturupplevelser i klassrummet

  Tycker du att det är svårt att hålla fördjupande samtal med dina elever efter att ni varit på en föreställning? Här får du ta del av en modell som kan underlätta samtalet.

 • Barn i närbild håller upp kamera framför sitt öga

  Förskola–årkurs 5

  Kameran och jag

  Hur hänger fotografi, identitet och gestaltning ihop? Genom att visa på olika sätt att gestalta sig själv och andra kan vi öppna upp för bredare normer kopplat till genus i bild.