Närbild på en hand som håller i en Ipad.

När du själv ska filma

Kameran är ditt verktyg när du formar ett bildspråkligt berättande. Det är bra att känna till hur du använder verktyget på bästa sätt. Här kommer några korta tips och hållpunkter för dig som är novis och i startgroparna för att filma.

Mediotekets film- och mediepedagog Elisabet Jonsved tipsar om hur du kan jobba med filmiskt berättande.

Håll kameran så stilla som möjligt

En oplanerad rörelse med kameran märks tydligt för den som senare tittar på filmen. Har du inte tydligt planerat att nyttja kamerarörelser såsom tilt, panorering eller åkning är det alltid bäst att hålla kameran stilla. Det kan vara bra att ta stöd mot en vägg eller ett bord för att få en mer stabil kamera om du inte har tillgång till stativ.

Filma alltid några sekunder extra

Räkna tyst till fem innan du trycker på stopp-knappen när du har filmat en scen. Ett väldigt vanligt nybörjarfel är att stänga av lite för tidigt. Då kan till exempel en replik klipps av innan den har sagts klart. Genom de extra sekunderna ges du större möjligheter vid redigeringen och kan alltid klippa bort de sekunder som inte behövs. Du kan dock aldrig lägga till sekunder som saknas.

Mät ljuset i bilden

Ibland blir bildmotivet för mörkt (underexponerat) eller för ljust (överexponerat). Genom att mäta ljuset på det som är det viktigaste i bilden får du rätt exponering. Filmar du med lärplatta mäter du ljuset genom att hålla fingret några sekunder på den del av bilden som du vill ska bli rätt exponerad. Använder du en annan sorts kamera brukar exponeringen mätas när du håller avtryckaren halvt nere. Undvik att filma i motljus, till exempel en person framför ett fönster, om du inte är ute efter just en silhuettverkan.

Variera bildutsnitten

För att få ett dynamiskt bildspråk använder du varierat närbild, halvbild, helbild och miljöbild i dina olika klipp. Med fördel kan du planera ditt bildspråkliga berättande i förväg med ett bildmanus.

Bildmanus

Filma i liggande format

Liggande format blir aktuellt att förhålla sig till om du använder en lärplatta eller mobiltelefon som verktyg. Om du filmar i stående format kommer du att få svarta spalter på vardera sida om bilden då alla visningsmöjligheter utanför dessa två sorters enheter bygger på liggande format (projektor, tv, datorskärm och så vidare.) De svarta spalterna kan störa såvida du inte medvetet vill utnyttja detta fenomen i ditt berättande.

Uppdaterad