Om Kulan

Kulan är Stockholms stads plats för samverkan mellan förskolan, skolan och kulturlivet. Här får du nyheter, inspiration och aktuellt kulturutbud.

Vilket stöd ger Kulan?

Alla barn och unga i Stockholms stad ska ha god och likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser. På webbplatsen Kulan får du stöd och hjälp att hitta i Stockholms stora kulturutbud.

Kulan:

 • ger en snabb överblick över aktuellt kulturutbud
 • presenterar ett utvalt utbud av professionella kulturupplevelser inom olika kulturformer
 • ger praktiska exempel och inspiration om hur du kan arbeta med kultur i skolan och förskolan
 • ger stöd i kulturombudsuppdraget.

För vem?

Pedagoger och annan personal som är intresserad av kultur och arbetar inom följande verksamheter:

 • förskola
 • pedagogisk omsorg (familjedaghem)
 • grundskola
 • anpassad grundskola
 • gymnasium
 • anpassad gymnasieskola
 • bibliotek och parklekar som arrangerar kulturprogram för förskola och skola.

Kulan är ett samarbete mellan kulturförvaltningen, utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad.

Uppdaterad