En person tar sig för pannan och skrattar, en person sitter nedanför och lyfter på armarna och en hel grupp står runt om och tittar på.
Läraren Alexandra Ljungkvist Sjölin leder en dramaövning

Att välkomna en ny klass med dramaövningar

Att inleda med övningar är ett bra sätt att få eleverna känna sig trygga i en ny grupp. Oavsett stadium så uppskattas roliga namnlekar och "lära känna övningar".

Drama

Dramaövningar bryter isen med rörelse och skratt. Den tid du tar från kunskapsinlärning får du och klassen igen genom en socialt fungerande klass. En klass där varje elev får ta plats, vågar försöka och vågar misslyckas. Övningar där alla får tala och blir sedda är perfekt för detta syfte. Om eleverna inte känner varandra kan de första övningarna vara enkla namn- och kontaktövningar.

Dramaövningar

Läraren Alexandra Ljungkvist Sjölin arbetar konsekvent med drama och rörelse i sina klasser. Här kan du läsa om namn- och kontaktövningar hon gör. Några av övningarna är filmade med Ipad. Kvalitén är inte den bästa men övningen förtydligas och det är lärorikt att lyssna på Alexandras instruktioner.

Namnövningar

Att under skratt och rörelse se varandra i ögonen och säga varandras namn gör underverk för stämningen i alla grupper.

Ta ögonkontakt och säg namnet

Be eleverna att skriva sitt namn på en namnskylt eller en bit tejp som de ska sätta synligt. Dela upp klassen i grupper som formar två cirklar. Antal cirklar kan varieras efter hur många som deltar i övningen. I varje cirkel får eleverna i uppdrag att söka ögonkontakt med någon annan i cirkeln och säga dennes namn högt med hjälp av namnskylten eller tejpbiten. De andra i cirkeln repeterar sedan namnet högt gemensamt. Därefter byter de två plats med varandra.

Alla som får sitt namn uttalat markerar det genom att hålla ena handen på magen. Det är en åtgärd för att inte missa någon i ringen. Alexandra är också tydlig med att ingen i gruppen får komma med några kommentarer till varandra under övningarna, även om de är välmenta.

Kontaktövningar

Alla kontaktövningar bygger på att eleverna ska se varandra i ögonen och vara tydliga med sin kommunikation, både hur de kommunicerar och hur de tar emot kommunikationen. För att alla elever ska få en hälsning börjar alla med att hålla upp händerna. När de fått en hälsning tar de ned dem.

Elever står i ring runt en pedagog och håller upp sina handflator framför sig.

Klappa handflata

Be eleverna gå runt i lektionssalen. När de får eller tar ögonkontakt med någon så hoppar de båda upp och klappar varandra på handflatan. Det gäller att anpassa hoppet till den andres längd.

Ta ögonkontakt, hoppa och hälsa samtidigt, YouTube

Golvkontakt

Du kan variera övningen genom att be eleverna lägga sig ned på golvet när de får ögonkontakt och säga hej och sitt namn.

Två personer ligger på golvet och tittar på varandra.
Gruppinstallation

Alla eleverna står i en ring med båda handflatorna lyfta. Instruktionen till gruppen är att fyra elever ska gå in i ringen. De bestämmer själva och i vilken ordning. I ringen ska de fyra utan att prata göra en blixtsnabb installation. Därefter går de tillbaka ut i ringen och tar ned händerna.

Övningen fortsätter tills alla varit inne i ringen. Det är lätt att se när det är klart, eftersom alla då har händerna nere.

Installation med fyra i ringen, Youtube

Personer gör olika rörelser i en ring.
Katapult

Be eleverna att gå runt i rummet. När de får ögonkontakt tar de personen i handen. Båda böjer på knäna och lutar sig bakåt och drar varandra framåt så att de byter plats med varandra. Tänk katapult. En övning som definitivt får fart på eleverna med många skratt.

Två personer håller i varandras händer och försöker dra den andre till sig.

Ta kontakt, hälsa och dra er framåt, YouTube

Lära känna övningar

Telefonkompis

Jordi Almeida är lärare i engelska på Sturebyskolan men han är också utbildad skådespelare och det är kunskaper från den utbildningen han tagit med in i klassrummet. Inom teatervärlden vet alla även demonregissörer vikten av en trygg ensemble och många repetitionsveckor läggs på att bygga den kokongen.

När Jordi tar emot en sjua inleder han terminen med en telefonkompisövning. Jordi och klassens mentor väljer ut två och två elever som under en veckas tid skall ringa till varandra.

Telefonkompisen skall vara någon som de inte umgås med varje dag. Eleverna skall hitta en tid som kommer att fungera under hela veckan. Det skall vara samtal så SMS är inte tillåtet. I slutet av veckan lämnar eleverna in en lapp till mentor där de berättar vad de fått för uppfattning av telefonkompisen under veckan som varit och berättar något bra med hen som de inte upptäckt tidigare. Det skall så klart bara vara positiva saker. I början av läsåret kan det räcka med att de kollar läget med den andra men längre fram på terminen går det att lägga till ämnesspecifika uppgifter de också skall tala om.

För att övningen skall bli bra är det viktigt att lärarna signalerar att det är en viktig övning. Övningen går inte ut på att alla skall vara bästis med varandra men den och andra dramaövningar leder till större tolerans och trygghet i gruppen enligt Sturebyskolans lärare.

Gillar, ogillar och unikt

Dela in klassen i grupper om tre som har i uppdrag att lära känna varandra lite bättre. De ska diskutera och samtala om tre olika punkter, en sak som gruppen gemensamt tycker om, en sak som gruppen gemensamt ogillar samt en sak som gör eleven unik i gruppen. När eleverna har samtalat om dessa punkter får de välja en av dem som de ska illustrera för klassen, klassen får sedan gissa vad det är för något gruppen visar. Efter varje avslutad illustration får publiken komma med gissningar om vad de sett. Det är mycket viktigt för eleverna vem som ska få svara och huruvida svaret är rätt eller inte.

Hitta workshops i drama

Om du vill ha hjälp av kulturaktörer för att arbeta med drama i klassen finns det många aktörer representerade på Kulan som håller workshops, framförallt inom cirkus och teater. Berätta för dem vad du är ute efter så lägger de upp workshopen efter klassens behov och förutsättningar. Arbetar du med elever som läser svenska som andra språk finns det stor erfarenhet bland aktörerna att arbeta med ordlös kommunikation.

Uppdaterad