Skapande skola

Skapande skola är ett nationellt bidrag som ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Bidraget ska komplettera det arbete med kultur som redan görs i skola.

Här kan du läsa mer om hur Skapande skola fungerar samt hitta information från kulturaktörer som berättar hur de samarbeta med skolan i kulturprojekt och Skapande skola.

  • Det här är Skapande skola

    Om ni vill göra ett konst- eller kulturprojekt kan ni ta in en professionell kulturaktör som stöd. Kostnaden för denna resurs bekostas av ett nationellt bidrag som heter Skapande skola och ges av Kulturrådet. Här beskriver Kulturrådet syftet med bidraget i en kort film.

  • Workshop Marionetteatern 0448 Press

    Så här söker du Skapande skola

    Bidraget kan sökas av kommunala och fristående förskolor och grundskolor. Det är huvudmannen som ansöker om bidraget hos Kulturrådet.