Om Skapande skola

Skapande skola är ett nationellt bidrag som ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Bidraget ska komplettera det arbete med kultur som redan görs i skola.

Här kan du läsa mer om hur Skapande skola fungerar samt hitta information från kulturaktörer som berättar hur de kan samarbeta med er skola i olika Skapande skola-projekt.    

 • Abonnera egen buss till kulturaktiviteten

  Du får använda medel från Skapande skola för att abonnera en buss som tar eleverna till och från kulturaktiviteten. Ett tidsbegränsat erbjudande för de som vill undvika lokaltrafiken under pandemin.

 • Det här är Skapande skola

  Om ni vill göra ett konst- eller kulturprojekt kan ni ta in en professionell kulturaktör som stöd. Kostnaden för denna resurs bekostas av ett nationellt bidrag som heter Skapande skola och ges av Kulturrådet. Här beskriver även Kulturrådet syftet med bidraget i en kort film.

 • Stockholm Stad Skapa Spel 24 Anna Åberg

  Hitta en kulturaktör till ert Skapande skola-projekt

  Hitta en aktör att arbeta med! I vanliga fall utformar ni ert Skapande skola-projekt tillsammans med en aktör. I år har vi även - för att underlätta under rådande situation - sammanställt coronaanpassade färdiga paket som är godkända för Skapande skola. Allt sorterat utifrån Kulturrådets konstformer.

 • Workshop Marionetteatern 0448 Press

  Så här söker du Skapande skola

  Bidraget kan sökas av kommunala och fristående förskolor och grundskolor. Det är huvudmannen som ansöker om bidraget hos Kulturrådet.