Skapande skola

Skapande skola är ett statsbidrag som kan användas för att bekosta ett samarbete med en professionell kulturaktör. Här kan du läsa mer om hur ansökan går till för de kommunala grundskolorna i Stockholms stad.

Skapande skola-projekt ska komplettera läroplanens övergripande uppdrag om att elever ska få uppleva och utforska olika konstnärliga uttryck. På Kulan finns ett stort utbud av workshops som kan bekostas av skapande skola-medel.

Workshops godkända för Skapande skola

Skolans huvudman söker bidraget

Det är skolans huvudman som söker bidraget. För de kommunala skolorna i Stockholms stad är det utbildningsförvaltningen som skickar in en samlad ansökan till Kulturrådet. För friskolor är varje enskild huvudman ansvarig för ansökan.