Skapande skola

Skapande skola är ett nationellt bidrag som ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Bidraget ska komplettera det arbete med kultur som redan görs i skola.

Här kan du läsa mer om hur Skapande skola fungerar för de kommunala grundskolorna i Stockholms stad, samt hitta information från kulturaktörer som berättar hur de kan samarbeta med er skola i olika Skapande skola-projekt.    

 • Så här fungerar Skapande skola

  Vad får pengar från Skapande skola användas till? Fokus ska vara på elevers eget skapande tillsammans med en professionell kulturaktör.

 • Anlita kulturaktörer för Skapande skola

  Du kan antingen välja ett färdigt upplägg för ditt Skapande skola-projekt eller ta fram ett unikt upplägg tillsammans med en kulturaktör. Här finns förslag.

 • Workshops för Skapande skola

  Många kulturaktörer erbjuder färdiga upplägg för Skapande skola. Antingen som enstaka workshop eller upplagt i flera steg. Här hittar du ett urval workshops, både digitala och på plats i skolan eller annan plats som ni kommer överens om.

 • Tips och inspiration för arbete med Skapande skola

  Bli inspirerad av goda exempel och få tips på hur du lyckas med ditt Skapande skola-projekt.