Skapande skola

Skapande skola är ett nationellt bidrag som ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Bidraget ska komplettera det arbete med kultur som redan görs i skola.

Här kan du läsa mer om hur Skapande skola fungerar samt hitta information från kulturaktörer som berättar hur de kan samarbeta med er skola i olika Skapande skola-projekt.