Skapande skola

Skapande skola är ett statsbidrag som kan användas för att bekosta ett samarbete med en professionell kulturaktör. Här kan du läsa mer om hur ansökan går till för de kommunala grundskolorna i Stockholms stad.

Skapande skola-projekt ska komplettera läroplanens uppdrag om att elever ska få uppleva och skapa olika konstnärliga uttryck. På Kulan finns ett stort kulturutbud som kan bekostas med skapande skola-medel.

Kulturutbud för Skapande skola

Skolans huvudman söker bidraget

Det är skolans huvudman som söker bidraget. För de kommunala skolorna i Stockholms stad är det utbildningsförvaltningen som organiserar och skickar in ansökan till Kulturrådet. För friskolor är varje enskild huvudman ansvarig för ansökan.