Om Skapande skola

Skapande skola är ett nationellt bidrag som ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Bidraget ska komplettera det arbete med kultur som redan görs i skola.

Här kan du läsa mer om hur Skapande skola fungerar samt hitta information från kulturaktörer som berättar hur de kan samarbeta med er skola i olika Skapande skola-projekt.    

 • Marionetteateatern Webbws (002)

  Digitala workshops

  Virtuella möten med kulturaktörer och konstnärer är en ingång till varierade undervisningsformer och lärande genom kultur.

 • IMG 1975, Avart Dans

  Tips inför arbetet med Skapande skola

  Våra bästa tips för ett lyckat Skapande skola-projekt.

 • Det här är Skapande skola

  Om ni vill göra ett konst- eller kulturprojekt kan ni ta in en professionell kulturaktör som stöd. Kostnaden för denna resurs bekostas av ett nationellt bidrag som heter Skapande skola och ges av Kulturrådet. Här beskriver även Kulturrådet syftet med bidraget i en kort film.

 • Stockholm Stad Skapa Spel 24 Anna Åberg

  Hitta en kulturaktör till ert Skapande skola-projekt

  Vill ni arbeta med cirkus, design, dans, film, konst och bild, litteratur och berättande, musik, musikdramatik eller teater? Här hittar du alla aktörer som är godkända för Skapande skola. Alla aktörer som finns med på Kulan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Abonnera egen buss till kulturaktiviteten

  Du får använda medel från Skapande skola för att ordna med transport som tar eleverna till och från kulturaktören om besöket är en del i ert Skapande skolaprojekt. Ett tidsbegränsat erbjudande för er som vill undvika lokaltrafiken under pandemin.

 • Workshop Marionetteatern 0448 Press

  Så här söker du Skapande skola

  Bidraget kan sökas av kommunala och fristående förskolor och grundskolor. Det är huvudmannen som ansöker om bidraget hos Kulturrådet.

 • Bredäng i mitt hjärta, elev fotar utställningen

  Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

  Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

 • Marionetteateatern Webbws (002)

  Digitala workshops: utbud

  Workshops som är utvalda för att passa bra i Skapande skola och andra kulturprojekt.