Tillgänglighetsredogörelse

Stockholms stads utbildningsförvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här följer en redogörelse för hur tillgänglig webbplatsen är samt beskriver vad som inte uppfylls enligt WCAG.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

kulan@edu.stockholm.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

kulan@edu.stockholm.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll även förkortat WCAG version 2.1, där nivå AA som minimum. Det finns tre nivåer där A är lägsta nivå och AAA (trippel A) är högsta nivå.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Brister som inte uppfylls beskrivs nedan:

  • Det finns ett valideringsfel: vissa bilder saknar alt-attribut.
  • Alt-texterna beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte. (Det kan exempelvis vara intern metadata eller information om fotograf.) Det finns även bilder som saknar alt-text.

Vi arbetar löpande med att bocka av punkterna ovan.

Så har vi testat webbplatsen

Utvecklare och representanter för utbildningsförvaltningen har acceptenstestat webbplatsen i flera steg. Utvecklare har löpande gjort tillgänglighetsanalyser av webbplatsen kulan.stockholm, varav den senaste i oktober 2022.

Kontakt

Du kommer i kontakt med oss via e-post
kulan@edu.stockholm.se

Uppdaterad