Personuppgifter och dataskydd

Stockholms stad behandlar personuppgifter i stor omfattning. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Dataskyddsförordningen trädde i kraft 2018 och ersatte personuppgiftslagen (PuL).

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, ip-adress eller bildupptagning. Läsa gärna mer om hur Stockholms stad behandlar personuppgifter.

Personuppgifter och dataskydd i Stockholms stad, Stockholms stads webbplats 

Uppdaterad