Är du kulturombud?

Som kulturombud är du en länk och inspiratör i kulturfrågor för dina kollegor med den viktiga målsättningen att alla elever ska få uppleva och skapa kultur. Varmt välkommen till skolans roligaste och viktigaste uppdrag!

  • Att vara kulturombud

    Här får du veta vad som ingår i rollen som kulturombud och vilka förutsättningar som bör finnas för uppdraget. Du får även ta del av tre lärares berättelser om hur arbetet som kulturombud är organiserat på deras skolor.

  • Bekosta kulturupplevelser och kulturprojekt

    Kulturupplevelser och kulturprojekt kan bekostas på olika sätt. Här berättar vi hur.

  • Kulturplaner

    Kultur i ögonhöjd är Stockholms stads program för barn- och ungdomskultur. För att möta upp mot detta program tar pedagogiska verksamheter fram egna kulturplaner. Här hittar du exempel.