Är du kulturombud?

Som kulturombud är du en länk och inspiratör i kulturfrågor för dina kollegor med den viktiga målsättningen att alla elever ska få uppleva och skapa kultur. Varmt välkommen till skolans roligaste och viktigaste uppdrag!

  • Att vara kulturombud

    Vad innebär det att vara kulturombud? Här får du veta vad som ingår i rollen, vilket stöd Kulan kan ge och vilka förutsättningar som bör finnas för uppdraget.

  • Bekosta kulturupplevelser och kulturprojekt

    Det finns olika sätt att bekosta skolans kulturupplevelser och kulturprojekt. Här berättar vi hur.

  • Kulturplaner

    Kultur i ögonhöjd är Stockholms stads program för barn- och ungdomskultur. För att möta upp mot detta program tar pedagogiska verksamheter fram egna kulturplaner. Här hittar du exempel.