Kulturformer

Du kan enkelt hitta kulturaktiviteter som passar din förskola eller skola genom att utgå från Kulans kulturformer. Inom varje kulturform hittar du kulturaktörer, aktiviteter och pedagogiskt material. Botanisera, inspireras och boka!

 • Cirkus

  En cirkusföreställning kan vara en fantasifylld resa för att väcka barns och ungas nyfikenhet, kreativa förmåga och samtidigt fungera som en lekfull ingång till diskussioner om ämnen som kan vara svåra att tala om.

 • Dans

  Dans är att uttrycka sig med kroppen. Ett ordlöst språk som vi alla kan skapa, tolka och förstå. Men dansen talar till oss på olika sätt och varje upplevelse är unik.

 • Design

  Design kan vara så mycket. Men det handlar oftast om hur ett föremål är utformat. Gränserna mellan arkitektur, konst, formgivning och design är verkligen härligt suddiga.

 • Film

  Den rörliga bildens styrka är att den besitter en dubbel potential – både det språkliga och det konstnärliga. Filmkonsten är en svårslagen kraft när det gäller att förmedla starka, engagerande berättelser. Här hittar du både aktuellt utbud inom Skolbio och workshops inom exempelvis animation och greenscreen.

 • Konst och bild

  Det går inte att med några få meningar förklara vad konst betyder, eller vad det kan innefatta. Men när det handlar om kulturaktörer och aktiviteter här på Kulan så inkluderar vi framför allt det visuella uttrycket inom bildkonst.

 • Litteratur och berättande

  Läsa. Skriva. Teckna. Berätta. Litteraturen bjuder på ingångar till många områden.

 • Museer

  Skolan är en viktig aktör för att ge barn och unga möjlighet att möta kulturarv i tidig ålder.

 • Musik

  Musik är en central del i våra barn och ungas liv och det är bra eftersom fler och fler forskningsrapporter visar hur hjärnan och vårt mående påverkas positivt av musik och av att vi musicerar.

 • Musikdramatik

  Musikdramatik eller musikteater är en konstform där historien på scenen berättas genom musik och sång.

 • Teater

  Teater är en typ av scenkonst, precis som dans och cirkus. Ofta sker teaterföreställningen på en scen med scenografi, ljussättning, rekvisita och kanske specialeffekter.