Kulturform

Konst och bild

Det går inte att med några få meningar förklara vad konst betyder, eller vad det kan innefatta. Men när det handlar om kulturaktörer och aktiviteter här på Kulan så inkluderar vi framför allt det visuella uttrycket inom bildkonst.

Konst och bild inkluderar måleri, foto, video, skulptur, grafik och installationer. (Aktiviteter inom arkitektur eller konsthantverk hittar du under rubriken Design.)

  • En konstnär arbetar med en skulptur i en ateljé.

    Kulturaktörer

    Här hittar du aktörer inom konst och bild. Du kan också se vilka som är godkända för Skapande skola-projekt.

Pedagogiskt material konst och bild

En koja byggd mellan två stora klippblock.

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.

En man med rosa hjärtformade glasögon får en puss på kinden av en man.

Bildanalys för att synliggöra könsnormer

Lektionsförslag på hur du kan använda bilder för att tydliggöra genus och förväntningar på olika roller. Vill du därefter knyta an till det nya kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer är nästa steg att låta eleverna fundera på hur normer påverkar oss i intima relationer.

Foto från en dockteaterscen där en jätte står upp och böjer ned huvudet och ser på staden under honom.

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Två händer som håller i en kamera där displayen syns.

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefoner som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

En kvinna tecknar serier på ett papper.

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Ett foto på en grafittimålning på en vägg. Motivet är en en bankomat med klor som fångar in en liten flicka.

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Ett ansikte med endast ögat sett på mycket nära håll.

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.