Konst och bild

Det går inte att med några få meningar förklara vad konst betyder, eller vad det kan innefatta. Men när det handlar om kulturaktörer och aktiviteter här på Kulan så inkluderar vi framför allt det visuella uttrycket inom bildkonst.

Det kan vara måleri, foto, video, skulptur, grafik eller till exempel installationer. Aktiviteter inom arkitektur eller konsthantverk hittar du under rubriken Design!

Ps: En installation är ett konstverk som förhåller sig till och inkluderar platsen, och även oss betraktare, i själva konstverket.