Design

Design kan vara så mycket. Men det handlar oftast om hur ett föremål är utformat. Gränserna mellan konst, formgivning och design är verkligen härligt suddiga.

Här på Kulan kan kulturformen inkludera arkitektur, konsthantverk, slöjd och formgivning. Design innebär gestaltning av alltifrån prylar till ett helt hus och kan föra med sig spännande diskussioner kring vad vi som åskådare ser och känner. Vilket uttryck förmedlas genom det material, den form och den färg som formgivaren arbetat med?