Kulturform

Design

Design kan vara så mycket. Men det handlar oftast om hur ett föremål är utformat. Gränserna mellan arkitektur, konst, formgivning och design är verkligen härligt suddiga.

Här på Kulan kan kulturformen inkludera arkitektur, konsthantverk, slöjd och formgivning. Design innebär gestaltning av alltifrån prylar till ett helt hus och kan föra med sig spännande diskussioner kring vad vi som åskådare ser och känner. Vilket uttryck förmedlas genom det material, den form och den färg som formgivaren arbetat med?

  • Ett hus designat i runda böljande former.

    Kulturaktörer

    Här hittar du aktörer inom design. Du kan också se vilka som är godkända för Skapande skola-projekt.

Pedagogiskt material design

Husmodeller som barn byggt med inspiration av djur.

Arkitektur i undervisningen

Låt eleverna få bygga tredimensionella husmodeller inspirerade av djur. Den här övningen går att genomföra under en lektion, eller som en del i ett ämnesövergripande arbete.

En flicka tittar ner i en spegel.

Utforska rummets ljus, ljud och rymd

Vi bor någonstans och vi är i arkitektur när vi är inomhus eller rör oss i staden. Arkitektur är också en känsla som skapas med hjälp av ljus, ljud, material och rymd. Ett bra sätt att lära sig mer är att utforska rum.

Ett foto på en grafittimålning på en vägg. Motivet är en en bankomat med klor som fångar in en liten flicka.

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.