Film

Den rörliga bildens styrka är att den besitter en dubbel potential – både det språkliga och det konstnärliga. Filmkonsten är en svårslagen kraft när det gäller att förmedla starka, engagerande berättelser. Här hittar du både aktuellt utbud inom Skolbio och workshops inom exempelvis animation och greenscreen.

  • En person filmar med en ipad som står på ett stativ.

    Biografer och kulturaktörer

    Här hittar du aktörer inom film. Du kan också se vilka som är godkända för Skapande skola-projekt.

  • Foto från filmen Emigranten. Charlie Chaplin stoppas av en tulltjänsteman som pekar honom i magen

    Fler filmer för upplevelse och lärande

    Filmkonsten är en svårslagen kraft när det gäller att förmedla starka, engagerande berättelser. Förutom alla Kulans kulturaktörer kan vi även tipsa om dessa resurser. Alla har visningsrätt för skolan.

Pedagogiskt material film

Barn i närbild håller upp kamera framför sitt öga

Kameran och jag

Hur hänger fotografi, identitet och gestaltning ihop? Genom att visa på olika sätt att gestalta sig själv och andra kan vi öppna upp för bredare normer kopplat till genus i bild.

Elever sitter runt ett bord och arbetar med bildmanus och ipad sett uppifrån.

Bildmanus

När du skapar film med dina elever är det bra att, efter en nedskriven kort idé, fortsätta processen med att göra egna bildmanus. På så sätt startar gruppen ett gemensamt tänk kring hur deras idé ska gestaltas via bildspråk.

Ett ansikte med endast ögat sett på mycket nära håll.

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Närbild på en hand som håller i en Ipad.

När du själv ska filma

Kameran är ditt verktyg när du formar ett bildspråkligt berättande. Det är bra att känna till hur du använder verktyget på bästa sätt. Här kommer några korta tips och hållpunkter för dig som är novis och i startgroparna för att filma.

Fyra elever sitter tillsammans och redigerar film på en Ipad.

Filmsamtal och existentiella frågor

Var filmen bra eller dålig? Ofta stannar filmsamtalet där efter en filmvisning. Efter en gemensam filmupplevelse finns dock goda möjligheter för ett fördjupat filmsamtal. Här får du en presentation av en samtalsmodell som tar filmdiskussionen till ett djupare plan.

En elev filmar med ipad en annan elev, sett över axeln på filmaren.

Osynliga klipp

En film är uppbyggd av olika scener som i sin tur är uppbyggda av olika klipp. Hos en skicklig filmare och redigerare är klippövergångarna ofta smidiga och knappt märkbara. Här får du en praktisk övning att göra med dina elever där fenomenet "osynliga klipp" dras till sin spets.

Elever sitter runt ett bord och en lärare hänger över och tittar på.

När du ska visa en film

Är fakta i fokus? Handlar det om språkutveckling? Eller är filmens formspråk det viktigaste? Det finns mängder av skäl att visa film i en skolkontext. Genom att introducera, motivera och instruera eleverna inför en filmvisning skapas goda förutsättningar för att komma åt den specifika analys- och tolkningsram som behövs vid just detta undervisningstillfälle.

Hand som håller mobiltelefonkamera, fokus på prydnadselefant i sökaren.

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Elever och lärare i klassrumsmiljö.

Att bedöma filmarbete i ämnet svenska

Filmskapande arbete i ämnet svenska är inte självklart för alla svensklärare. Här får du läsa konkreta tips från en svensklärare och hur hon resonerar kring multimodala texttyper.

En uppslagen bok mot bakgrund av en blå himmel med ett vitt moln.

Litterär analys genom filmskapande

Hur kan man ta sig an en modernistisk dikt via filmskapande? En svensklärare delar med sig av sitt upplägg där elevernas analysarbete består av visualiseringar i filmens medium.

De nationella minoriteternas flaggor med ordet hej i pratbubblor på de olika språken.

Arbeta med nationella minoritetsspråk

Ett ämnesövergripande projekt om nationella minoriteter mellan lärare i svenska, samhällskunskap och historia.