Film

Den rörliga bildens styrka är att den besitter en dubbel potential – både som medium och som konstform. Detta gör användningsområdet av rörliga bilder i undervisningen brett och varierande. Filmkonsten är dessutom en svårslagen kraft när det gäller att förmedla starka, engagerande berättelser.

Här hittar du både aktuellt utbud inom Skolbio och workshops inom exempelvis animation och greenscreen.