Kulturform

Musik

Musik är en central del i våra barn och ungas liv och det är bra eftersom fler och fler forskningsrapporter visar hur hjärnan och vårt mående påverkas positivt av musik och av att vi musicerar.

På Kulan finns de flesta musikgenrer representerade, som exempelvis: visor, världsmusik, jazz, rap, pop och klassisk musik. Många av våra artister erbjuder dessutom verkstäder i instrumentbygge, rytmik, körmusik och i att skapa och framföra musik.

  • Aktiviteter

    Musik

    Här hittar du hela Kulans utbud inom musik - sorterat utifrån målgrupp. Du kan också se vilka som kan komma till er förskola eller skola.

  • Aktörer

    Musiker

    Här hittar du alla aktörer inom musik. Du kan också se vilka som är godkända för Skapande skola-projekt.

Pedagogiskt material musik

Förskola–gymnasiet

Musik, ett redskap i skolämnen och värdegrundsarbete

Musikaliska ingångar till skolämnen och värdegrundsarbete för att skapa glädje, inkluderingsarbete och stimulera lärandet.