Kulturform

Musik

Musik är en central del i våra barn och ungas liv och det är bra eftersom fler och fler forskningsrapporter visar hur hjärnan och vårt mående påverkas positivt av musik och av att vi musicerar.

På Kulan finns de flesta musikgenrer representerade, som exempelvis: visor, världsmusik, jazz, rap, pop och klassisk musik. Många av våra artister erbjuder dessutom verkstäder i instrumentbygge, rytmik, körmusik och i att skapa och framföra musik.

  • En trumpet.

    Musiker

    Här hittar du aktörer inom musik.

Pedagogiskt material musik

Två kvinnor spelar musik med upp och nedvända glas som hänger på en tråd.

Musik, ett redskap i skolämnen och värdegrundsarbete

Musikaliska ingångar till skolämnen och värdegrundsarbete för att skapa glädje, inkluderingsarbete och stimulera lärandet.