Musik

Musik är en central del i våra barn och ungas liv och det är bra eftersom fler och fler forskningsrapporter visar hur hjärnan och vårt mående påverkas positivt av musik och av att vi musicerar.

På Kulan finns de flesta musikgenrer representerade, som exempelvis: visor, världsmusik, jazz, rap, pop och klassisk musik. Många av våra artister erbjuder dessutom verkstäder i instrumentbygge, rytmik, körmusik och i att skapa och framföra musik.