Dans

Dans är att uttrycka sig med kroppen. Ett ordlöst språk som vi alla kan skapa, tolka och förstå. Men dansen talar till oss på olika sätt och varje upplevelse är unik.

Kulan ger möjlighet att uppleva samtida dans som scenkonst där professionella dansare visar upp ett koreograferat verk. Många danskonstnärer har även pedagogisk kompetens och erbjuder dansverkstäder där elevernas eget utövande står i fokus.

  • Föreställningar och workshops

    Se Kulans utbud av aktiviteter inom dans – sorterat utifrån målgrupp. Du kan också se vilka som kan komma till er förskola eller skola.

  • Kulturaktörer

    Här hittar du aktörer inom dans. Du kan också se vilka som är godkända för Skapande skola-projekt.

Pedagogiskt material dans

Årskurs 4–gymnasiet

Bearbeta kulturupplevelser i klassrummet

Tycker du att det är svårt att hålla fördjupande samtal med dina elever efter att ni varit på en föreställning? Här får du ta del av en modell som kan underlätta samtalet.

Förskola–årskurs 3

Upplev böcker genom kroppen

Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.

Årskurs 1–gymnasiet

Samtala om dans

Tycker du att det är svårt att prata om en dansupplevelse med eleverna? Här får du förslag på frågor som kan fungera som vägledning och ingång till en diskussion.