Dans

Dans är att uttrycka sig med kroppen. Ett ordlöst språk som vi alla kan skapa, tolka och förstå. Men dansen talar till oss på olika sätt och varje upplevelse är unik.

Kulan ger möjlighet att uppleva samtida dans som scenkonst där professionella dansare visar upp ett koreograferat verk. Många danskonstnärer har även pedagogisk kompetens och erbjuder dansverkstäder där elevernas eget utövande står i fokus.

Dansaktiviteter på Kulan

Inspiration och rådgivning inom dans

Danskonsulenterna i Region Stockholm kan hjälpa till med rådgivning när du vill köpa en dansföreställning eller ett dansprojekt. 
Läs mer om danskonsulenterna på Region Stockholms webbplats. 

DANSISTAN/CIRKUSISTAN är ett arrangörsnätverk av scener som visar dans- och cirkusföreställningar i Stockholms stad och län. 
Läs mer på DANSISTAN/CIRKUSISTANs webbplats.  

Danscentrum Stockholm arrangerar årligen Dansmässan som presenterar ett brett utbud av samtida dans och koreografi.  
Läs mer på Danscentrum Stockholms webbplats. 

Dansmuseet är ett museum för dans och rörelse med samlingar av kostymer, masker och bildkonst med anknytning till dans från hela världen. 
Läs mer på Dansmuseets webbplats.