Kulturform

Museer

Skolan är en viktig aktör för att ge barn och unga möjlighet att möta kulturarv i tidig ålder.

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Museer erbjuder arenor för lärande, ofta med professionellt utformade pedagogiska skolprogram.