Cirkus

En cirkusföreställning kan vara en fantasifylld resa för att väcka barns och ungas nyfikenhet, kreativa förmåga och samtidigt fungera som en lekfull ingång till diskussioner om ämnen som kan vara svåra att tala om.

De cirkusföreställningar som finns på Kulan har ofta med uttryck från både dans och teater. Inte sällan berättas en historia som går att knyta an till undervisningen. Inom konstformen finns olika discipliner som jonglering, akrobatik, lina, trapets och kinesisk påle. Cirkus väcker också lusten till rörelse och passar väl in i Stockholms utbildningsförvaltnings projektet Spring i benen.