Cirkus

En cirkusföreställning kan vara en fantasifylld resa för att väcka barns och ungas nyfikenhet, kreativa förmåga och samtidigt fungera som en lekfull ingång till diskussioner om ämnen som kan vara svåra att tala om.

De cirkusföreställningar som finns på Kulan har ofta med uttryck från både dans och teater. Inte sällan berättas en historia som går att knyta an till undervisningen. Inom konstformen finns olika discipliner som jonglering, akrobatik, lina, trapets och kinesisk påle. Cirkus väcker också lusten till rörelse och passar väl in i Stockholms utbildningförvaltnings projektet Spring i benen.

Arbeta med cirkus

Samtala om scenkonst

Osäker på hur du ska prata med dina elever om den föreställning ni just varit på? Här berättar dramaturg Anna Berg om modellen "Prata Scenkonst" - föreläsning och handbok.