Cirkus

En cirkusföreställning kan vara en fantasifylld resa för att väcka barns och ungas nyfikenhet, kreativa förmåga och samtidigt fungera som en lekfull ingång till diskussioner om ämnen som kan vara svåra att tala om.

De cirkusföreställningar som finns på Kulan har ofta med uttryck från både dans och teater. Inte sällan berättas en historia som går att knyta an till undervisningen. Inom konstformen finns olika discipliner som jonglering, akrobatik, lina, trapets och kinesisk påle. Cirkus väcker också lusten till rörelse och passar väl in i Stockholms utbildningsförvaltnings projektet Spring i benen.

  • Föreställningar och workshops

    Se Kulans utbud av aktiviteter inom cirkus – sorterat utifrån målgrupp. Du kan också se vilka som kan komma till er förskola eller skola.

  • Kulturaktörer

    Här hittar du aktörer inom cirkus. Du kan också se vilka som är godkända för Skapande skola-projekt.

Pedagogiskt material cirkus

Förskola–gymnasium

Cirkus i undervisningen

Tips på hur olika cirkusdiscipliner som akrobatik, jonglering och clowneri med fördel kan användas i ämnen och teman.

Årskurs 4–gymnasiet

Bearbeta kulturupplevelser i klassrummet

Tycker du att det är svårt att hålla fördjupande samtal med dina elever efter att ni varit på en föreställning? Här får du ta del av en modell som kan underlätta samtalet.