Kulturform

Litteratur och berättande

Läsa. Skriva. Teckna. Berätta. Litteraturen bjuder på ingångar till många områden.

Alla har något att berätta. Men det är inte alla som vet hur. Författare, poeter, berättare, dramaturger, spoken word artister, illustratörer och serietecknare kan med inspirerande seminarier, klassbesök och workshops hjälpa eleverna att hitta sin egen röst.

  • En uppslagen bok där det kommer upp figurer och bokstäver.

    Kulturaktörer

    Här hittar du aktörer inom litteratur och berättande. Du kan också se vilka som är godkända för Skapande skola-projekt.

Pedagogiskt material litteratur och berättande

En uppslagen bok med William Shakespear på bilden.

Att jobba med Shakespeare i svenskundervisningen

Undervisning i litteraturhistoria. Ett konkret och inspirerande upplägg på fyra lektioner med Shakespeare som utgångspunkt.

Tre personer framför en skrivtavla fylld med anteckningar i ett klassrum.

Hitta rytmen, ett språkprojekt

Lektionsförslag i kreativt skrivande med utgångspunkt i att hitta rytmen i språket, inspiration av både författare och musiker.

Olika pappersark med bilder och texter.

Bygg berättelsen med bild och text

För många elever är det visuella det starkaste sinnet. Det hjälper dem att fokusera och underlättar för arbetsminnet. Här får du tips på övningar som steg för steg hjälper eleverna att bearbeta texten som de läser eller ska skriva.

En person står fram för en skrivtavla med anteckningar i ett klassrum.

Författarskola med Magnus Ljunggren

Magnus Ljunggren berättar om hantverket bakom att skriva en bok, idésamlandet, grovarbetet och förädlandet.

En flicka med ett handskrivet manus framför sig på bordet.

Språkutvecklande klassikerprojekt

Konkreta tips och lektionsupplägg som gör elever nyfikna på att lära sig mer om Shakespeare och hans dramer.

En föreläsare står framför en whiteboard med anteckningar.

Skriva dramatik

Vad kännetecknar de tre akterna i en föreställning? Hur kan en berättelse bli fängslande? Tips på skrivuppgifter, alltifrån skrivprocessen till person- och miljöbeskrivningar.

En interiörscen från ett herrgårdskök med två finklädda kvinnor och en betjänt.

Arbeta med dramatik

Författaren och dramatikern Mats Wahl ger förslag på lektionsupplägg och övningar. Fröken Julie är fortfarande ett av de mest spännande dramer man kan se och en av de mest spelade i världen.

En kvinna står i ett klassrum bredvid en whiteboard med en bild av ett hus och texten

För- och efterarbete av läsupplevelse

Samtal om böcker berikar läsningen. Det är spännande att höra hur andra uppfattat boken och vad de har reagerat på. Boksamtal är också ett sätt att synliggöra hur vi kan prata om vår läsupplevelse.

En man framför en svart tavla med texten

Kreativa skrivövningar

Fem skrivuppgifter som bygger på varandra och som kan utmynna i en dikt, novell eller kort scen.

Elever och lärare i klassrumsmiljö.

Att bedöma filmarbete i ämnet svenska

Filmskapande arbete i ämnet svenska är inte självklart för alla svensklärare. Här får du läsa konkreta tips från en svensklärare och hur hon resonerar kring multimodala texttyper.

En uppslagen bok mot bakgrund av en blå himmel med ett vitt moln.

Litterär analys genom filmskapande

Hur kan man ta sig an en modernistisk dikt via filmskapande? En svensklärare delar med sig av sitt upplägg där elevernas analysarbete består av visualiseringar i filmens medium.

Händer som bläddrar i en bok.

Litteratur i undervisningen

En konkret modell för djupläsning och textsamtal av skönlitteratur som genom valet av litteratur även söker svar på riktigt eviga och svåra frågor om den tid vi lever i.