Pedagogiska material till temat kreativt skrivande och muntlig framställning

Inspiration, artiklar och lektionsförslag som kan användas i klassrummet för att utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig.

Detta är ett urval av pedagogiskt material. Det finns fler att välja bland. 

Hitta pedagogiskt material

 • En interiörscen från ett herrgårdskök med två finklädda kvinnor och en betjänt.

  Årskurs 7–gymnasiet

  Arbeta med dramatik

  Författaren och dramatikern Mats Wahl ger förslag på lektionsupplägg och övningar. Fröken Julie är fortfarande ett av de mest spännande dramer man kan se och en av de mest spelade i världen.

 • En föreläsare står framför en whiteboard med anteckningar.

  Årskurs 4–gymnasiet

  Skriva dramatik

  Vad kännetecknar de tre akterna i en föreställning? Hur kan en berättelse bli fängslande? Tips på skrivuppgifter, alltifrån skrivprocessen till person- och miljöbeskrivningar.

 • En kvinna tecknar serier på ett papper.

  Årskurs 3–gymnasiet

  Skrivuppgift i serieform

  Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

 • Olika pappersark med bilder och texter.

  Förskoleklass–årskurs 8

  Bygg berättelsen med bild och text

  För många elever är det visuella det starkaste sinnet. Det hjälper dem att fokusera och underlättar för arbetsminnet. Här får du tips på övningar som steg för steg hjälper eleverna att bearbeta texten som de läser eller ska skriva.

 • En person står fram för en skrivtavla med anteckningar i ett klassrum.

  Årskurs 4–gymnasiet

  Författarskola med Magnus Ljunggren

  Magnus Ljunggren berättar om hantverket bakom att skriva en bok, idésamlandet, grovarbetet och förädlandet.

 • Tre personer framför en skrivtavla fylld med anteckningar i ett klassrum.

  Årskurs 6–gymnasiet

  Hitta rytmen, ett språkprojekt

  Lektionsförslag i kreativt skrivande med utgångspunkt i att hitta rytmen i språket, inspiration av både författare och musiker.

 • En man framför en svart tavla med texten

  Årskurs 7–gymnasiet

  Kreativa skrivövningar

  Fem skrivuppgifter som bygger på varandra och som kan utmynna i en dikt, novell eller kort scen.

 • Elever och lärare i klassrumsmiljö.

  Gymnasiet

  Att bedöma filmarbete i ämnet svenska

  Filmskapande arbete i ämnet svenska är inte självklart för alla svensklärare. Här får du läsa konkreta tips från en svensklärare och hur hon resonerar kring multimodala texttyper.

 • Elever sitter runt ett bord och arbetar med bildmanus och ipad sett uppifrån.

  Förskola–gymnasiet

  Bildmanus

  När du skapar film med dina elever är det bra att, efter en nedskriven kort idé, fortsätta processen med att göra egna bildmanus. På så sätt startar gruppen ett gemensamt tänk kring hur deras idé ska gestaltas via bildspråk.