Olika pappersark med bilder och texter.
Bild från workshop i berättande med författaren Ingrid Flygare

Bygg berättelsen med bild och text

För många elever är det visuella det starkaste sinnet. Det hjälper dem att fokusera och underlättar för arbetsminnet. Här får du tips på övningar som steg för steg hjälper eleverna att bearbeta texten som de läser eller ska skriva.

Ju fler sinnen desto mer minnen

En bild är lättare att komma ihåg än ord eller siffror. Det visuella registreras i flera av hjärnans områden, därav uttrycket "ju fler sinnen desto fler minnen". Läsforskaren Barbro Westlund uppmanar alla som arbetar med läsning och läsförståelse att be eleverna visualisera vilka inre bilder de ser när de läser texten.

Att låta eleverna fundera och gestalta karaktärsdrag och miljö underlättar för dem om de sedan ska skriva om boken eller berättelsen. Ett exempel på det är personerna i Harry Potter som har tydliga igenkännliga karaktärer.

Kulan ordnade en workshop för lärare med författaren och illustratören Ingrid Flygare. I workshopen fick vi bygga en berättelse steg för steg med hjälp av kritor, sax och lim.

Övning 1, rita figur med tydliga egenskaper

Rita tre figurer som bygger vidare på rutorna i mallen. Varje ruta ska fokusera på en viktig egenskap hos personen eller figuren, kanske stor mage eller krulligt hår. Fyll därefter i namn, grundegenskap, är bra på, tycker om och är rädd för.

Ett papper med teckningar och handskrivna texter.

Övning 2, rita tre viktiga miljöer


Rita in tre viktiga miljöer för de personer och figurer som du berättade om i första övningen.

Ett papper med urklippta pappersfigurer, illustrationer och anteckningar.

Övning 3, placera ut personerna i deras miljö

Klipp ut dina figurer. Placera ut dem på kartan och dra streck till tidslinjen. Bygg på med det du vill och rita gärna rita in andra saker.

Ett papper med instruktioner för en arbetsuppgift och handskrivna anteckningar.

Övning 4, arbeta i par med att lyssna och berätta

Arbeta två och två. Den som lyssnar på berättelsen ansvarar för att göra anteckningar och återberätta historien i storgrupp.

Övning 5, ta del av varandras berättelser

Gå runt och lyssna på varandras berättelser. Ge konstruktiv och positiv feedback på vad som kan förtydligas. Det som är bra och det som går att arbeta vidare på.

En kvinna sitter vid ett bord och förklarar något för personerna som står bakom henne.

Alla deltagare i workshopen tyckte att det var lärorikt att få feedback från en annan yrkesprofession. Några av oss hade nästan åstadkommit färdiga manus att skicka in till film- bokförlag eller speltillverkare. Ja så tolkade vi i varje fall Ingrid.

Fördjupning

På Kulan hittar du många författare och illustratörer som gärna håller workshops för pedagoger eller i klassrummet för elever.

På Ingrid Flygares webbplats hittar du mer information och kontaktuppgifter

Uppdaterad