Tema: Kreativt skrivande och muntlig framställning

Ett urval av workshops och pedagogiska material som kan främja elevernas språkliga förmågor.