Tema: Demokrati och yttrandefrihet

Ska eleverna fördjupa sig i frågor om demokrati och yttrandefrihet? Här finns föreställningar, workshops och pedagogiskt material som kan ingå i undervisningen.