Tema: Nationella minoriteter

Planerar ni ett arbete om någon av våra nationella minoriteter? Här finns föreställningar, workshops och pedagogiskt material som kan ingå i undervisningen.

  • Utbud på temat nationella minoriteter

    Här hittar du föreställningar, workshops och visningar som på olika sätt berör frågeställningar och berättelser om våra nationella minoriteter.

  • Pedagogiskt material

    Inspiration och lektionsförslag som kan användas i undervisning om våra nationella minoriteter.