Tema: Jämställdhet och kvinnors rättigheter

Föreställningar som på olika sätt belyser jämställdhetsfrågor och kvinnors rättigheter nu och genom historien.