Foto: Pexels

För dig som är kulturaktör: Skapande skola i Stockholm stad

Här hittar du som är professionell kulturaktör information om hur Stockholm stad organiserar Skapande skola.

Huvudmannen organiserar arbetet

Det är upp till huvudmännen att planera och organisera skapande skola så att det passar den egna organisationen. För de kommunala skolorna i Stockholms stad är det utbildningsförvaltningen som organiserar och skickar in ansökan till Kulturrådet. För friskolor är varje enskild huvudman ansvarig för ansökan.

På Kulturrådet kan du läsa mer om huvudmannens ansvar: För dig som är kulturaktör, Kulturrådets webbplats

Komplement till Läroplanen

De projekt som ska genomföras inom ramen för skapande skola ska komplettera läroplanens uppdrag om att elever ska få uppleva och skapa olika konstnärliga uttryck.

Insatserna som planeras ska vara ett komplement till den befintliga kulturverksamheten i skolan. De ska INTE ersätta ordinarie undervisning inom exempelvis språk, bild, musik, slöjd och historia.

Stockholm stads utbud för Skapande skola

Stockholm stad har valt att använda Kulans utbudskatalog för att presentera ett Skapande skola utbud. Detta dyker upp när filtreringen "skapande skola" är vald. Skolorna är fria att själva boka de program som de anser kompletterar det pågående arbetet på skolan. 

Kulturutbudet för Skapande skola

Vad får pengarna användas till - elevernas eget skapande i centrum

För dig som är kulturaktör kan det vara bra att veta att de kommunala skolorna måste ta hänsyn till följande när de planerar sina Skapande skola-projekt:

  • Elevernas eget skapande/gestaltande ska vara i fokus: de ska ges möjlighet att utforska och fördjupa sig i konstnärliga uttryck, metoder och hantverk.
  • Arbetsprocessen ska knytas till ett kunskapsområde (detta är lärarens ansvar).

Bidraget kan användas till inköp av exempelvis biljetter till en föreställning, utställning eller guidning på museum OM aktiviteten är en del i ett projekt där eleverna får ägna sig åt skapande/gestaltande tillsammans med en professionell kulturaktör. Det är viktigt att det finns en genomtänkt koppling mellan de olika delarna i ett projekt.

Vill du bli en del av Skapande skola-utbudet?

Ansök här: Intresseanmälan till Skapande skola utbudet

Har du frågor?

Välkommen att höra av dig: skapandeskola@edu.stockholm.se

Uppdaterad