Foto: Yan Krukau

Ansökan och redovisning av Skapande skola-medel

Här hittar du hållpunkter som kan vara bra att ha i åtanke när du planerar Skapande skola-projekt.

Ansökan för kommunala grundskolor i Stockholm stad

Utbildningsförvaltningen skickar en samlad ansökan till Kulturrådet för kommunala skolor i Stockholms stad. För friskolor är varje huvudman ansvarig för sin ansökan. Följande perioder gäller för läsåret 2023–2024.

September/oktober: Informationsträffar anordnas för rektorer och lärare. 

November/december: Skolans rektor ges möjlighet att göra en intresseanmälan till utbildningsförvaltningen.

Maj/juni: Beslut om pengar delges rektor.

Redovisning

Maj/juni: Redovisningen av hur ni använt era pengar ska göras. Ett redovisningsunderlag skickas till rektor som beslutar om vem på skolan som ska fylla i redovisningen och skicka in den.

Skolans administrativa chef får info om sista dag för kontering av fakturor i juni

För att underlätta redovisningen är ett tips att upprätta ett gemensamt dokument där ni skriver in namnen på de olika kulturaktörer som ni samarbetar med och vilka konstnärliga uttryck som eleverna har arbetat med i respektive årskurs. Väljer ni att arbeta med en författare måste dennes namn anges. Det räcker inte att hänvisa till "Författarcentrum".

Har du frågor?

Arbetar du på en kommunal grundskola i Stockholms stad och har frågor angående ansökan eller redovisning, mejla: skapandeskola@edu.stockholm.se

Uppdaterad