Foto: Yan Krukau

Ansökan och redovisning av Skapande skola-medel

Här hittar du hållpunkter som kan vara bra att ha i åtanke när du planerar Skapande skola-projekt.

Ansökan för kommunala grundskolor i Stockholm stad

Utbildningsförvaltningen skickar en samlad ansökan till Kulturrådet för kommunala skolor i Stockholms stad. För friskolor är varje huvudman ansvarig för sin ansökan. Dessa tidsramar gäller för läsåret 2023–2024.

September/oktober: Informationsträffar anordnas för rektorer och lärare. 

November/december: Skolans rektor ges möjlighet att göra en intresseanmälan om att ta del av skapande skola-medel. 

Maj/juni: Beslut om pengar delges rektor.

Redovisning

Maj/juni: Redovisningen av hur ni använt era pengar ska göras. Ett redovisningsunderlag skickas till rektor som beslutar om vem på skolan som ska fylla i redovisningen och skicka in den.

Skolans administrativa chef får info om sista dag för kontering av fakturor i juni.

För att göra redovisningen enklare är ett tips att skapa ett gemensamt dokument där ni listar namnen på de kulturaktörer ni samarbetar med under året. Glöm inte skriva in de konstnärliga uttryck som eleverna i olika årskurser har arbetat med. Samarbetar ni med en författare måste dennes namn anges. Det räcker inte att hänvisa till "Författarcentrum".

Har du frågor?

Välkommen att höra av dig: skapandeskola@edu.stockholm.se

Uppdaterad