Foto: Vanessa Loring

Ramar för Skapande skola i Stockholms stad

Här hittar du information om vad du behöver tänka på när du planerar ett Skapande skola-projekt.

Konstnärliga uttryck

Du kan använda bidraget för projekt där eleverna får utforska och fördjupa sig i konstnärliga uttryck som teater, dans, musik, cirkus, litteratur/berättande/skrivande, arkitektur, konst/bild/form, hantverk/slöjd/design, foto och film.

Insatserna som planeras ska vara ett komplement till den befintliga kulturverksamheten i skolan. De ska INTE ersätta ordinarie undervisning inom exempelvis språk, bild, musik, slöjd och historia.

Samarbete med kulturaktörer

De kulturaktörer som du ska samarbeta med måste följa Kulturrådets riktlinjer för professionella kulturaktörer. De aktörer som syns när filtreringen "Skapande skola" är vald uppfyller Kulturrådets krav.

Kulturutbudet för Skapande skola

Anlita aktörer till Skapande skola-projekt

Vad får pengarna användas till - elevernas eget skapande i fokus

Du som arbetar i en kommunal skola behöver ta hänsyn till följande när du planerar ditt projekt:

  • Elevernas eget skapande ska vara i fokus; de ska få utforska och fördjupa sig i konstnärliga uttryck och dess tekniker och metoder.
  • Arbetsprocessen ska knytas till ett kunskapsområde, värdegrundsarbete eller liknande.

Bidraget kan användas till inköp av exempelvis biljetter till en föreställning eller en utställning OM aktiviteten är en del i ett projekt där eleverna får ägna sig åt skapande arbete tillsammans med en professionell kulturaktör. Det är viktigt att det finns en genomtänkt koppling mellan de olika delarna i projektet.

Kulanpremien och Läsning Pågår

Om en workshop har Kulanpremien gäller subventionen även när den betalas med Skapande skola-medel.

Läsning Pågår är ett subventionerat författarbesök som riktar sig till elever i årskurs 5, årskurs 8 och anpassad grundskola. Läsning pågår kan kombineras med skapande skola OM besöket innebär att eleverna får ägna sig åt skapande arbete som exempelvis skrivande eller illustration.

Har du frågor?

Välkommen att höra av dig till: skapandeskola@edu.stockholm.se

Uppdaterad