Foto: Pexels

Anlita aktörer till Skapande skola-projekt

Här hittar du information om vilka aktörer som skolan kan samarbeta med.

Professionell kulturaktör

De aktörer som ni anlitar måste följa Kulturrådets riktlinjer för en professionell kulturaktör. I korthet innebär det att kulturaktörerna antingen har:

  • konstnärlig utbildning inom sitt konstområde,
  • huvudsakligen är yrkesverksam inom sitt konst- eller kulturområde,
  • offentligt stöd för sin verksamhet, antingen nationellt, regionalt eller kommunalt.

Alla aktörer i Kulans skapande skola-utbud uppfyller dessa kriterier.

Kulturutbudet för Skapande skola

Skräddarsy egna projekt

De flesta kulturaktörer brukar vara öppna för anpassningar, önskemål och projektidéer utöver det upplägg som beskrivs i en workshop. Men glöm inte att ert upplägg måste följa Stockholms stads riktlinjer om du skräddarsyr ett eget projekt.

Riktlinjer för Skapande skola i Stockholms stad

I undantagsfall kan kulturaktörer som inte finns på Kulan anlitas. Ett undantag kan exempelvis vara att ett visst konstnärligt uttryck inte finns representerat, eller att en kulturaktör endast vill arbeta i ett Skapande skola-projekt vid ett enstaka tillfälle. Innan bokningen sker måste detta stämmas av med ansvarig för skapande skola-utbudet: skapandeskola@edu.stockholm.se

Skriv avtal med kulturaktören

Gör en formell överenskommelse med kulturaktören i form av ett skriftligt kontrakt, en bokningsbekräftelse via mejl eller på annat sätt. Då vet du vad som gäller om någon av parterna blir sjuk, aktiviteten behöver flyttas till ett annat datum eller liknande. Du får även ett underlag för kulturaktörens faktura. Glöm inte att hålla reda på aktörens namn, detta kommer behövas vid redovisningen.

Har du frågor?

Har du frågor eller vill ha tips på workshops till just din skola, mejla: skapandeskola@edu.stockholm.se

Uppdaterad