Foto: Pexels

Anlita aktörer till Skapande skola-projekt

Här hittar du information om vilka aktörer som skolan kan samarbeta med.

Professionell kulturaktör

De aktörer som ni anlitar måste följa Kulturrådets riktlinjer för en professionell kulturaktör. I korthet innebär det att kulturaktörerna antingen har:

  • konstnärlig utbildning inom sitt konstområde,
  • huvudsakligen är yrkesverksam inom sitt konst- eller kulturområde,
  • har offentligt stöd för sin verksamhet.

Alla aktörer i Kulans skapande skola-utbud uppfyller dessa kriterier.

Kulturutbudet för Skapande skola

Skräddarsy egna projekt

Många kulturaktörer är öppna för anpassningar och önskemål utöver de upplägg som beskrivs på Kulan. Men kom ihåg att du måste följa Stockholms stads ramar om du skräddarsyr ett eget projekt.

Ramar för Skapande skola i Stockholms stad

I undantagsfall kan kulturaktörer som inte finns på Kulan anlitas. Undantag kan exempelvis göras om ett konstnärligt uttryck saknas på Kulan. Eller om en kulturaktör endast vill samarbeta med en skola vid enstaka tillfällen. Innan bokningen görs MÅSTE detta stämmas av utbildningsförvaltningen: skapandeskola@edu.stockholm.se

Skriv avtal med kulturaktören

Gör alltid en formell överenskommelse med kulturaktören i form av ett skriftligt kontrakt, en bokningsbekräftelse via mejl eller på annat sätt. Då vet båda parter vad som gäller om aktivitetens ställs in av någon anledning, eller om andra missförstånd uppstår. Du får även ett underlag för kulturaktörens faktura.

Glöm inte att hålla reda på aktörens namn, detta kommer behövas vid redovisningen.

Har du frågor?

Välkommen att hör av dig: skapandeskola@edu.stockholm.se

Uppdaterad