Illustration: Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Moms och Kulanpremien

Kulanpremien är ett bidrag som betalas ut till kulturaktörer för utvalda kulturaktiviteter. Med Kulanpremien får förskolor och skolor ett lägre pris på dessa aktiviteter. Aktivitetens totala pris ingår i kulturaktörens beskattningsunderlag.

Om ett bidrag innebär att en motprestation ska tillhandahållas bidragsgivaren eller annan part är det en omsättning som ska beskattas enligt mervärdesskattelagen.

Det innebär att kulturaktören ska redovisa moms på aktivitetens ordinarie pris, utan reduktion av Kulanpremien. Eftersom ersättningen från kulturförvaltningen är momsfri, behöver kulturaktören istället debitera hela momsen på fakturan till den verksamhet som har bokat kulturaktiviteten. 

I utbudet med Kulanpremien finns aktiviteter som har skattesatsen 6 procent eller 25 procent moms eller som är undantagna från moms (0 procent). Skatteverket uppdaterar kontinuerligt information om moms i vägledningen på sin hemsida.

Skatteverkets information om moms inom kulturområdet.

Det här gäller för kulturaktör med Kulanpremien

 • Ange aktivitetens totala pris exklusive moms på Kulans webbplats.
 • Ta ut hela momsen på fakturan till kunden.
 • Redovisa moms på hela priset till Skatteverket, utan reduktion av Kulanpremien.

Exempel:

Uppsökande aktivitet där Kulanpremien är 50 procent

 • Det avtalade priset i exemplet är 5 000 kr exklusive moms och gäller en uppsökande aktivitet (artistframträdande eller workshop). Momssatsen är då 25 procent.
 • Kulturaktören får genom Kulanpremien 50 procent av ordinarie pris, dvs. ett bidrag på 2 500 kr.
 • Kulturaktören fakturerar verksamheten för resterande del av ersättningen, 2 500 kr, och hela momsbeloppet, dvs. 25 procent på 5 000 kr. 
 • Kulturaktören redovisar moms på hela ersättningen 5 000 kr till Skatteverket.

Aktivitet på scen med fast Kulanpremie-belopp om 50 kr per barn

 • Det avtalade priset i exemplet gäller 5 000 kr exklusive moms och gäller 50 entrébiljetter à 100 kr för 50 barn som ska gå på teater. Momssatsen är då 6 procent.
 • Kulturaktören får genom Kulanpremien 50 kronor per barn/biljett, ett bidrag på 2 500 kr.
 • Kulturaktören fakturerar verksamheten för resterande del av ersättningen, 2 500 kr, och hela momsbeloppet, dvs 6 procent på 5 000 kr.
 • Kulturaktören redovisar moms på hela ersättningen om 5 000 kr till Skatteverket.

Uppdaterad