Illustration: Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Kom med i Kulans utbud

Vill du som är kulturaktör ingå med dina aktiviteter i Kulans utbud?

Vilka aktörer finns med på Kulan?

På Kulan presenteras ett utvalt utbud av kulturaktiviteter, riktade till förskola och skola i Stockholms stad, som

  • har beviljats Stöd till kulturprogram i förskola och skola (gäller från och med vårterminen 2024).
  • är aktuella inom Skapande skola.
  • erbjuds av kommunala kulturverksamheter och institutioner.
  • finns med av någon annan anledning, exempelvis genom samarbeten eller särskilda insatser.

Urvalet görs av kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen i samråd med Kulans referensgrupp.

Hur kommer jag med i utbudet?

Kulanpremien

Kulanpremien är Stockholms stads sätt att möjliggöra för förskolor och skolor att kunna ta del av det fria kulturlivets utbud genom att utvalda program kan bokas till reducerat pris.

Om din verksamhet vill ingå med program i utbudet med Kulanpremien behöver du göra en ansökan om Stöd till kulturprogram i förskola och skola.

De program som beviljas stöd blir en del av utbudet med Kulanpremien och du som kulturaktör kan presentera dina program på Kulan.

Villkor för kulturaktörer

Professionella kulturaktörer

Med professionella kulturaktörer menar vi yrkesverksamma som försörjer sig helt eller delvis på sin konstnärliga eller kulturskapande verksamhet.

För att komma med i Kulans utbud ska du som kulturaktör ha fullgjort en akademisk utbildning vid högskola eller universitet inom ditt konstområde. Om du saknar formell utbildning ska du under de senaste tre åren huvudsakligen ha arbetat med din konstform under din yrkesverksamma tid, samt ha verkat i etablerade sammanhang genom återkommande professionella engagemang.

Kalendarium för utbudsdagar och lärarträffar

Är du en kulturaktör som arrangerar en utbudsdag, lärarträff eller liknande? Då kan du tipsa Kulan om att lägga upp ditt evenemang i kalendariet för lärarträffar.

Information till kulturaktörer som vill tipsa om evenemang

Uppdaterad