Skolavslutning på en skolgård.

Kulturplaner

Kultur i ögonhöjd är Stockholms stads program för barn- och ungdomskultur. För att möta upp mot detta program tar pedagogiska verksamheter fram egna kulturplaner. Här hittar du exempel.

Kultur i ögonhöjd – Stockholms stads kulturplan

Programmet Kultur i ögonhöjd syftar till att möjliggöra för att alla barn och ungdomar ska kunna ta del av ett professionellt kulturliv och själva få uttrycka sig, på egen hand och tillsammans med professionella vuxna. De ska även ha möjlighet att påverka sina kultur- och fritidsaktiviteter och de miljöer de vistas i.

Kultur i ögonhöjd – program för barn- och ungdomskultur i Stockholms stad (pdf, 3,6 MB, nytt fönster)

Kultur i ögonhöjd – Guide: Förskolan (pdf, 1,7 MB, nytt fönster)

Kultur i ögonhöjd – Guide: Grundskolan (pdf, 2,0 MB, nytt fönster)

Kultur i ögonhöjd – Guide: Gymnasiet (pdf, 2,6 MB, nytt fönster)

Kultur i ögonhöjd – Guide: Fritiden (pdf, 2,2 MB, nytt fönster)

Exempel på skolors kulturplaner

För att säkerställa att barn och unga får ta del av kultur tar många verksamheter fram kulturplaner. Här har vi samlat några exempel.

Abrahamsbergsskolans kulturplan

Kvarnbyskolans kulturplan

Kungsholmens gymnasiums kulturplan

Vi tar gärna emot fler kulturplaner på Kulan så att vi kan inspireras av varandra!

Uppdaterad