Abrahamsbergsskolans kulturplan 2020-2021

Abrahamsbergsskolan har varit generösa och delat med sig av sin kulturplan så att andra verksamheter kan få inspiration. Så här arbetar de för att eleverna ska få uppleva och skapa kultur.

Abrahamsbergsskolan är en kommunal grundskola i stadsdelen Abrahamsberg, Bromma. Skolan har omkring 670 elever och undervisning i årskurserna 1–9 samt förskoleklass. Abrahamsbergsskolan byggdes år 1946 tillsammans med bostadsområdet Abrahamsberg. Paul Hedqvist var arkitekt och skolbyggnaden färdigställdes 1948.

Skolan har en kulturgrupp som i år består av Catharine Carlsson, Pauline Söder, Jennie Prentice och Åsa Jonsson.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud (Lgr11).

Eleverna upplever, och deltar i, kulturlivet (nämndmål).

Kulturdagar

Abrahamsbergsskolan har två kulturdagar per läsår för alla elever. En på höstterminen och en på vårterminen.

Kulturgruppens uppdrag

Kulturgruppen distribuerar regelbundet information om aktuella evenemang, utställningar och liknande till dem det berör. Kulturgruppen ansöker årligen om pengar från Skapande skola utifrån kollegors och elevers önskemål.

Kulturaktiviteter per årskurs

Årskurs F-3

 • Regelbundna besök till skolbiblioteket.
 • Författarbesök via Författarcentrum i årskurs 2.
 • Årskurs 3 Novelltävling. Prisutdelning i Bromma gymnasium den 10 december. Till prisutdelningen bjuds varje år en ny författare in.
 • Dansuppvisning årligen i december.
 • Museibesök, teater-, opera-, konst- och dansföreställningar.

Årskurs 4-6

 • Regelbundna besök till skolbiblioteket.
 • Författarbesök via Författarcentrum i årskurs 5 på vårterminen.
 • Novelltävling. Prisutdelning i Bromma gymnasium den 10 december. Till prisutdelningen bjuds varje år en ny författare in.
 • Dansuppvisning årligen i december.
 • Museibesök, teater-, opera-, konst- och dansföreställningar.

Årskurs 7-9

 • Regelbundna besök till skolbiblioteket.
 • Författarbesök via Författarcentrum i åk 8 på höstterminen.
 • Danstävling årligen i december.
 • Novelltävling, obligatoriskt deltagande för eleverna i årskurs 7 och frivilligt deltagande för eleverna i årskurs 8 och 9. Prisutdelning i Bromma gymnasium den 10 december. Till prisutdelningen bjuds varje år en ny författare in.
 • Besök på konstmuseum under vårterminen i årskurs 8. Besöket görs av bildläraren tillsammans med eleverna under en kulturdag som en förberedelse inför ämnesområdet konsthistoria som eleverna läser i årskurs 9.
 • Museibesök, teater-, opera-, konst- och dansföreställningar.

Uppdaterad