Bekosta kulturupplevelser och kulturprojekt

Det finns olika sätt att bekosta skolans kulturupplevelser och kulturprojekt. Här berättar vi hur.

Elevpeng och ämnesbudget

Många av stadens skolor har en medveten satsning för att sätta in kulturupplevelser i en lärandekontext. Kulturupplevelser och besök på museer ingår i skolans uppdrag och ingår i ordinarie budget.

Kulturen må ha ett egenvärde, men i min yrkesroll som pedagog är den ett instrument – ett medel för att förverkliga läroplan och kursmål. Allt vi gör i skolan sker med ”nyttans” förtecken och kultur är ofta ett effektivt sätt att öka meningen och angelägenheten i lärandet.

Lisa Eklöv, rektor på skolan Filosofiska

Kulanpremien

I Kulans stora utbud finns ett antal aktiviteter som är märkta med Kulanpremien och har ett rabatterat pris. De är utvalda av Kulturförvaltningen eftersom de håller extra hög kvalité.

Kulanpremien

Läsning Pågår

I möten med författare vill Läsning Pågår väcka elevernas läslust, inspirera dem till att själva skriva och utveckla sitt språk, tänkande och sin fantasi.

Genom Läsning Pågår kan skolor boka subventionerade författarbesök i årskurs 5 och 8, grundsärskolan samt gymnasie- och gymnasiesärskolan. Läsning Pågår är ett samarbete för Författarcentrum Öst.

Läsning Pågår, Författarcentrum Öst

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag från Kulturrådet. Det bidrar till elevers möjlighet till eget skapande, genom möten med professionella kulturaktörer. Det är ett komplement till skolans ordinarie arbete med kultur.

Så här fungerar Skapande skola

Uppdaterad