Bekosta kulturupplevelser och kulturprojekt

Kulturupplevelser och kulturprojekt kan bekostas på olika sätt. Här berättar vi hur.

Elevpeng och ämnesbudget

Kulturupplevelser och besök på museer ingår i skolans uppdrag och inkluderas ibland i ordinarie budget. Många av stadens skolor satsar medvetet på att eleverna ska få fördjupa sig inom en variation av olika konst- och kulturuttryck.

Kulanpremien

I Kulans utbud finns ett antal aktiviteter som är märkta med titeln Kulanpremien. Dessa har ett rabatterat pris.  Även skolbiovisningar går att boka till rabatterat pris med en egen skolbiopremie.

Kulanpremien

Läsning Pågår

Genom "Läsning Pågår" kan skolor boka subventionerade författarbesök i årskurs 5 och 8, anpassad grundskola samt gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Läsning Pågår är ett samarbete för Författarcentrum Öst.

Läsning Pågår, Författarcentrum Öst

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som administreras av Kulturrådet. Bidragets syfte är att bidra till att konst och kultur integreras i skolan långsiktigt. Det är skolans huvudmän söker bidraget. Om en workshop, som är godkänd för skapande skola, är märkt med Kulanpremien gäller det rabatterade priset även när aktiviteten bokas med skapande skola-medel.

Så här fungerar Skapande skola

Uppdaterad