Att vara kulturombud

Här får du veta vad det innebär att vara kulturombud, stöd i ditt uppdrag samt hittar viktiga styrdokument. Och en föreläsning där Lisa Eklöv på Filosofiska berättar om hur de integrerar kultur i undervisningen.

Kulturombudsuppdraget

Som kulturombud är du en förmedlare och inspiratör i kulturfrågor för dina kollegor. Kulturombudets uppdrag är inte formaliserat som exempelvis skyddsombudets uppdrag. Förutsättningarna är därför olika på varje skola. I några skolor är kulturombud med i skolans ledningsgrupp, ansvarar för samordning av Skapande skola och skolans kulturplan.

Det finns inget krav på att varje skola ska skriva en kulturplan, men det är ett sätt att synliggöra uppdraget som kulturombud. Det ger också överblick över vilka satsningar som har gjorts och säkerställer att alla elever får del av kultur under skolåret.

Oavsett vilka förutsättningar du fått, är det bra att bilda en kulturgrupp på skolan så att fler kan vara delaktiga i upplägg och dela på uppdraget. Har skolan en biblioteksgrupp med elever kan den kanske utvidgas till att också omfatta kultur för att få in önskemål från eleverna.

Stöd i ditt uppdrag

  • Här på webbplatsen hittar du evenemang och kulturaktörer. Här finns också ett pedagogiskt innehåll och information om Skapande skola.
  • Aktuella händelser annonseras både i Kulans nyhetsbrev och via Facebook.
  • Kulan anordnar flera kulturombudsträffar per termin. Syftet med träffarna är att du under trevliga former ska få ta del av kultur och höra hur kollegor arbetar med kultur i skolan. Information om träffarna publiceras på Kulan och i nyhetsbrevet.
  • Kompetensutveckling med Kolla Kultur. Kulturupplevelser varvat med goda exempel, föreläsningar, samtal och workshops en gång per år.

Prenumerera på Kulans nyhetsbrev

Kulan på Facebook

Omvärldsbevakning

Nästan alla kulturaktörer erbjuder lärarkvällar. Utbudet är stort och du får information om dem i Kulans nyhetsbrev. Vill du vara säker på att inte missa din favorit är det bra att följa aktörernas Facebooksida. Många aktörer ordnar också lärarkvällar tillsammans.

Stjärnkalaset är en utbudsdag i januari som drivs och arrangeras av Teatercentrum i samarbete med Dansistan.

Vill du rekognosera för att se om en viss föreställning eller utställningen passar för just din klass eller skola behöver du ibland inte betala. Kontakta aktuell kulturaktör och fråga.

I januari är evenemanget Skola+Museum=Sant. Olika museer turas om att vara värd. Här samlas cirka femtio museer och kulturinstitutioner i Stockholm. Du som lärare kan träffa utställare, mingla och lyssna till föredrag.

Ta hjälp av tillgängliga kulturrådgivare som har överblick och är väl förtrogna med aktuella uppsättningar. Vi har dans-, cirkus- och filmkonsulenter. Dessutom finns Teatercentrum, Författarcentrum, Centrum för dramatik, Länsmusiken, Konstnärscentrum Öst och Musikcentrum Öst. Kontaktuppgifter till kulturrådgivare finns under respektive konstform.

Samarbeta

För att ge kultursatsningar extra tyngd kan det vara bra att bygga vidare på redan existerande projekt på skolan, som till exempel Läsning pågår och Skapande skola. Då blir ett plus ett mer än två.

Boka kulturaktiviteter

Som kulturombud blir du inte automatiskt ansvarig för att boka teaterföreställningar eller andra kulturaktiviteter. Det kan vara någon annan på skolan eller förskolan som ordnar med detta.

De aktiviteter som du hittar här på Kulan bokar du direkt hos kulturaktören. (Du hittar kontaktuppgifter på alla aktiviteter.) Många aktiviteter har ett lägre pris tack vare Kulanpremien.

Alla aktiviteter på Kulan

Alla aktiviteter som har Kulanpremien

Information om Kulanpremien

Uppdaterad