En person håller för ögonen på personen som står framför.

Att vara kulturombud

Här får du veta vad som ingår i rollen som kulturombud och vilka förutsättningar som bör finnas för uppdraget. Du får även ta del av tre lärares berättelser om hur arbetet som kulturombud är organiserat på deras skolor.

Grattis till skolans roligaste uppdrag!

Som kulturombud är du en länk och inspiratör i kulturfrågor för dina kollegor. Enligt stadens kulturstrategiska program ska kultur vara en självklar och integrerad del av undervisningen. Eleverna ska få möjlighet att erfara olika kulturella uttryck. Att få utforska och pröva varierade uttrycksformer kan ge eleverna motivation, skapa mening och ge ökade möjligheter att nå kunskapsmålen.

Se och hör My Froster, Lorentz Brinch och Lars Håkan Larsson berätta om hur arbetet som kulturombud är organiserat på deras respektive skolor.

 

 

Vad ingår i uppdraget som kulturombud?

 • Du bevakar och tar del av information från Kulan: aktiviteter, seminarier och kompetensutveckling.
 • Du informerar och inspirerar dina kollegor att integrera kultur i undervisningen för att skapa ett varierat lärarande.
 • Du är delaktig i att skolan har en tydlig plan för kulturarbetet, med målet att alla elever ska ha en likvärdig tillgång till kultur och få bekanta sig med olika kulturuttryck under sin skoltid.
 • Du som arbetar i grundskolan är insatt i skolans arbete med Skapande skola-projekt.
 • Du är delaktig i att beställa och arrangera kulturaktiviteter på skolan.
 • Du utvärderar och följer upp kulturprojekt.

Vilket stöd kan du få som kulturombud?

 • På webbplatsen Kulan hittar du en digital utbudskatalog med kulturaktiviteter, kulturplaner, kurerade teman, goda exempel, pedagogiskt material samt information om Skapande skola.
 • Kulan ger dig stöd i hur du bokar kulturaktiviteter och registrerar bokningar. Du kan även bolla idéer om till exempel ett tematiskt arbete med hjälp av kulturaktiviteter eller Skapande Skola-projekt.
 • Via Kulans nyhetsbrev och sociala medier får du inspiration, tips och information.
 • Via nätverksträffar får du möjlighet till inspiration och kompetensutveckling.
 • Som nyblivet kulturombud blir du inbjuden till en introduktionsträff vid höstterminens start.
 • Du får möjlighet att delta på kulturombudsträffar och utbudsdagar.
  Kalendarium för utbudsdagar och lärarkvällar

Vilka förutsättningar bör finnas för uppdraget?

 • Ett eller flera kulturombud bör vara utsedda av skolans rektor. På mindre skolor kan det räcka med ett kulturombud medan det på större skolor är lämpligare med exempelvis ett kulturombud per arbetslag, ämneslag eller stadium.
 • Rollen som kulturombud kan ingå i en administrativ eller pedagogisk tjänst på skolan. Det är viktigt att rollen med beskrivningen av vad som ingår är tydligt uttalad för alla i kollegiet.
 • Du som kulturombud har möjlighet att delta i nätverksträffar och kompetensutveckling på arbetstid.

Tips på hur arbetet kan organiseras

 • Skolan kan ha en kulturgrupp med förankring hos både personal och elever.
 • Kultur kan vara ett återkommande ämne på arbetslags- och personalmöten.

Foldern "Att vara kulturombud"

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en folder som beskriver uppdraget. Där kan du även läsa om de förutsättningar som bör finnas på din skola för din roll som kulturombud. Du kan ladda ner den eller beställa den genom att mejla till Kulan: kulan@edu.stockholm.se

Att vara kulturombud i Stockholms stad (pdf, 1.42 mb)

Uppdaterad