Pedagogiskt material till temat identitet och normkritik

Inspiration och lektionsförslag som kan användas i undervisning som berör identitetskapande och normer.

Detta är ett urval av pedagogiskt material. Det finns fler att välja bland. 

Hitta pedagogiskt material

 • Barn i närbild håller upp kamera framför sitt öga

  Förskola–årkurs 5

  Kameran och jag

  Hur hänger fotografi, identitet och gestaltning ihop? Genom att visa på olika sätt att gestalta sig själv och andra kan vi öppna upp för bredare normer kopplat till genus i bild.

 • En man med rosa hjärtformade glasögon får en puss på kinden av en man.

  Högstadiet–gymnasiet

  Bildanalys för att synliggöra könsnormer

  Lektionsförslag på hur du kan använda bilder för att tydliggöra genus och förväntningar på olika roller. Vill du därefter knyta an till det nya kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer är nästa steg att låta eleverna fundera på hur normer påverkar oss i intima relationer.

 • Elever i gymnasieålder håller en pinne med pekfingret och skrattar tillsammans.

  Mellanstadiet–gymnasiet

  Grupp- och individstärkande dramaövningar

  Dramapedagogik som ett medel för att träna på kommunikation, koncentration och samspel. I sex korta filmer visar och förklarar läraren Jordi Almedia enkla övningar som kan utföras tillsammans med dina elever.

 • En person tar sig för pannan och skrattar, en person sitter nedanför och lyfter på armarna och en hel grupp står runt om och tittar på.

  Alla årskurser

  Att välkomna en ny klass med dramaövningar

  Att inleda med övningar är ett bra sätt att få eleverna känna sig trygga i en ny grupp. Oavsett stadium så uppskattas roliga namnlekar och "lära känna övningar".

 • Elever står upp i ett klassrum.

  Lågstadiet–gymnasiet

  Övningar i att ta ställning och motivera

  Värderingsövningar som kan inspirera till att samtal om innehållet i en kulturupplevelse.