Pedagogiskt material till temat demokrati och yttrandefrihet

Inspiration och lektionsförslag som kan användas i undervisning som berör demokrati och yttrandefrihet.

Detta är ett urval av pedagogiskt material. Det finns fler att välja bland. 

Hitta pedagogiskt material

 • Elever står upp i ett klassrum.

  Lågstadiet–gymnasiet

  Övningar i att ta ställning och motivera

  Värderingsövningar som kan inspirera till att samtal om innehållet i en kulturupplevelse.

 • En koja byggd mellan två stora klippblock.

  Förskola–årskurs 3

  Hur kan barn bli delaktiga i staden?

  Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.

 • Ett ansikte med endast ögat sett på mycket nära håll.

  Förskola–gymnasiet

  Berätta med rörlig bild

  När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.