Pedagogiskt material till temat demokrati och värdegrundsfrågor

Exempel på värderingsövningar där eleverna övar sig i att ta ställning eller uttrycka sina åsikter. För att uppnå ett tillåtande och prövande samtal i klassrummet finns även konkreta övningar som som gör att eleverna känner sig trygga med varandra.

Detta är ett urval av pedagogiskt material. Det finns fler att välja bland. 

Hitta pedagogiskt material

 • Alla årskurser

  Att förbättra klassrumsklimatet

  Förslag på övningar med syfte att förbättra kommunikation och samarbete i klassen. De flesta övningar illustreras med bilder eller filmer. Bilder som förtydligar uppgiften eller där du ser hur ledaren introducerar och leder övningen.

 • Alla årskurser

  Att välkomna en ny klass med dramaövningar

  Att inleda med övningar är ett bra sätt att få eleverna känna sig trygga i en ny grupp. Oavsett stadium så uppskattas roliga namnlekar och "lära känna övningar".

 • Årskurs 1–gymnasiet

  Övningar i att ta ställning och motivera

  Värderingsövningar som kan inspirera till att samtal om innehållet i en kulturupplevelse.