En koja byggd mellan två stora klippblock.
Var finns kojorna i staden? Foto: Camilla Carlsson

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.

Camilla Carlsson är konstpedagog på Konsthall C och ger förslag på hur du kan testa staden ur barns perspektiv. Övningarna passar förskolebarn upp till årskurs tre i valfri närmiljö.

Koll på staden

Utforska närområdet med din kropp och dina sinnen, ta tillvara barnens lokala erfarenheter och lekfullhet. Håll utkik efter byggmaterial och samla in små fynd. Ta er uppmärksamt till en lekplats, fundera, fantisera tillsammans om närmiljön – kan ni bygga något tillsammans?

Olika verktyg och plankor.
Foto: Camilla Carlsson

Upptäckandet börjar vid ytterdörren

Vad finns att leka med? Hur blir vi nyfikna på vår omgivning? Lek främjar föreställningsförmåga, fantasi och samspel. Uppmuntra frågor och bli en sakletare under stadsvandringen. När ni hittar något intressant, ta bilder eller ta med och lägg i en ryggsäck. Håll händerna fria.

Testa markytan

Testa markytan genom att gå böjd och känn med både fötter och händer. Händerna känner marken annorlunda än fötterna som har skor. Är det asfalt, grus, sten, trä eller gräs? Vilka går på fyra ben i staden? Nosa omkring som hundar, leta doftspår. Känner ni lukt av gott, äckligt, annat?

Testa husväggen

Gå mot en husvägg, luta dig och klia ryggen mot väggen. Känns det skrovligt, kallt eller strävt? Vad är väggen gjord av? Titta nerifrån och ända upp till taket. Vilka material ser ni? Kan det vara tegel, betong, glas, metall eller trä? Är det en eller flera färger på byggnaden?

Testa olika material

Vilka material finns i byggnader, på marken och runt omkring oss i staden? Upptäck detaljer och testa miljön. Materialen i städer är oftast gjorda för att hålla länge.

 • Spana efter sprickor, gropar i en trottoar. Vad händer om vi rullar med vagn eller rullstol där markytan är knölig? Trottoarkanter kan bli ett hinder. Testa att hoppa på ett ben upp och ner för en kant och skillnaden att hoppa med stöd av en kompis.
 • Testa att balansera på kanten i ett långt led. Känns kanten för nära trafiken?
 • Vid övergångsställe: Går det att rulla över kanten upp på nästa trottoar när ni går över gatan? Finns markeringar för synskadade? Finns trafikljus?

Testa sittplatser

Våra kroppar behöver vila ibland. Hur och var får vi sitta i staden? Är det okej att sitta i en trappa, i porten till ett hus eller utanför en affär? Får vi hänga där länge, kanske ligga ner?

 • Leta efter möjliga sittplatser i omgivningen. Hittar ni även ryggstöd? Får ni plats en eller flera där ni sitter? Är det en utsiktsplats? Brukar ni sitta på gräsmattor i området? Är alla välkomna att slå sig ner på platsen ni hittat? Var kan man sitta i staden?
 • Var kan man balansera? Upptäck staden med din kropp och dina sinnen.
Ett barn balanserar på ett vägräcke.
Foto: Camilla Carlsson

Revir i staden

Hundar markerar revir, till exempel genom att kissa på lyktstolpar. Människor markerar ägande på andra sätt, ofta med namn på saker, kartor. Byggnader i staden har tomtgränser.

 • Ser ni något staket, stängsel eller mur i närheten? Spring dit och mät med kroppen om ni ser över kanten? Klättra över, eller hitta en öppning till andra sidan. Är det en plats vi delar med andra?
 • Dra med handen längs staketet – blir det ljud av rörelsen? Lyssna efter andra ljud som trafik, fågelsång med mera. Är det en lugn eller stökig plats? Är det tystare på natten?
En grind med en röd och vit stoppskylt.
Foto: Camilla Carlsson

Undersök natur i staden

Gå till närmaste träd. Vad är det för träd? Hur ser marken ut under trädet? Ger trädet stor eller liten skugga?

 • Testa att klättra. Varför finns det inte fler klätterträd i staden?
 • Ser ni några insekter i trädet? Växter och djur ingår i en bra livsmiljö. Växter bidrar till syre som vi behöver för att andas och det behövs flera sorters växter. Vissa blommor lockar till sig bin som pollinerar växterna så att vi får bär eller frukt.
 • Kan ni hitta olika sorters träd eller växter?
 • Tänk att det är natt, hur upplevs omgivningen då? Materialen är desamma, men vi behöver lampor för att se i mörker. Vårt mörkerseende är sämre än katters.
 • Hur långt är det mellan lyktstolpar? Ställ er på led, håll varandras händer och försök nå mellan två gatlyktor. Är det samma avstånd mellan nästa två gatlyktor? Ser ni upprepning, mönster?

Vart tar vattnet vägen?

När det regnar, finns det regnskydd? Kolla efter gatubrunnar eller diken. Barn brukar ha koll på vattenpölar. Djur och växter behöver vatten, naturen samlar upp vatten bättre än hårda ytor som asfalt, betong. På vintern förvandlas nederbörd till snö och is på marken. Finns det någon isbana på vintern? Eller en sjö eller badplats i närheten?

Ett barn leker med en pinne i en vattenpöl.
Foto: Camilla Carlsson

Är allt skräp?

När ni behöver slänga något, var finns papperskorgar? Vem tömmer dem? På vissa platser sorterar vi i behållare. Allt är inte skräp, vissa material går att återanvända.

 • Av det ni hittat på vägen – tycker ni det är skräp eller kan det användas? Vad säger er fantasi – kan ni föreställa er något annat av det ni hittat?

Avslut på lekplatsen

Är det barn eller vuxna som har byggt lekmiljön? Tänk på färg, höjd, storlek. Finns det något ni kan förändra i miljön? Sand, vatten, lera och löst material går att påverka till skillnad från fasta lekredskap som rutschkanor, klätterställningar, gungor med mera. Finns det växter? Gömställen? Kojor? Fundera på det ni hittat på vägen, är det material från människor eller från naturen? Kan ni bygga något? Tror ni att det ni bygger finns kvar på platsen nästa gång ni kommer dit? Kan det bli spår av lek? Hur vill ni bygga?

 • Var leker ni mest, vilka material kan ni påverka? Leta efter löst material. Hur och var vill ni bygga kojor?
 • Exempel på en gräns – vad finns på andra sidan? Är det en plats vi delar med andra?
 • Klättra, spring, balansera – ett sätt att upptäcka staden. Låt barn ta plats i staden!
Ett barn klättrar över ett staket i lekparken.
Foto: Camilla Carlsson

Konsthall C – upptäck vidare

Konsthall C ligger nära Fagerlidsparken, en före detta parklek som lokalt engagerade håller på att ta över för att skapa en gemensam plats i Hökarängen. I det pedagogiska programmet, som du hittar på Kulan, finns en workshop som knyter ihop parken med konsthallen, staden och konsten. 

Konsthall C finns i Farsta och stöds av Stockholm stad, Kulturrådet, Kulturbryggan, Region Stockholm och Stockholmshem.

Barn runt ett bord med ett staffli i förgrunden.
Foto: Louise Helmfrid

Uppdaterad