Kom med i Kulans utbud

Vill du som är kulturaktör ingå med dina aktiviteter i Kulans utbud?

På Kulan presenteras ett utvalt utbud av professionella kulturaktiviteter för barn och unga i Stockholms stad. Du som är kulturaktör och riktar dig till barn och unga är välkommen att göra en intresseanmälan för att ingå med din verksamhet och dina aktiviteter i Kulans utbud. Kulturförvaltningen kan även kontakta kulturaktörer om möjligheten att ingå i utbudet.

Gör en intresseanmälan för att komma med i Kulans utbud

Hur görs urvalet?

Urvalet görs löpande av kulturförvaltningen i samråd med Kulans referensgrupp. Besked lämnas till den mejladress som du angett i intresseanmälan.  

Grundkrav är att:

  • kulturaktören är professionell och har sitt säte i Stockholms stad eller intilliggande kommun.
  • kulturaktören har stöd från Stockholms stad eller annat offentligt stöd.
  • aktiviteten genomförs i Stockholms stad och bedöms hålla hög kvalitet.
  • kulturaktörens arbete med att möta barn i förskola och skola bedöms hålla hög kvalitet.

Professionella kulturaktörer

Med professionella kulturaktörer menar vi yrkesverksamma som försörjer sig helt eller delvis på sin konstnärliga eller kulturskapande verksamhet.

För att komma med i Kulans utbud ska du som kulturaktör ha fullgjort en akademisk utbildning vid högskola eller universitet inom ditt konstområde. Om du saknar formell utbildning ska du under de senaste tre åren huvudsakligen ha arbetat med din konstform under din yrkesverksamma tid, samt ha verkat i etablerade sammanhang genom återkommande professionella engagemang.

Uppdaterad