Barn spelar på en amadinda
© Anna Molander

Välkommen in i musiken

Erbjuds från  till 

Spelverkstan där vi leker med musikens möjligheter. Vi provar nya spännande instrument, sjunger och spelar. Kan spelas utomhus på er förskolegård.

Musikkraft erbjuder en interaktiv musikföreställning där vi kommunicerar och möts genom musiken. Tillsammans med barnen skapar vi musik i stunden och utforskar musikens möjligheter med våra sinnen. 

 • Prova nya spännande instrument
 • Samspel och medskapande
 • Improvisation
 • Sång och rörelse
 • Språkstärkande
 • Rim och ramsor 

Alla kan delta och gör det utifrån sina egna resurser. Programmet är flexibelt och kan skräddarsys för olika målgrupper och åldrar. Antal barn/elever: 20 personer, men flexibelt beroende på ålder och lokal.

Musikkraft kommer till er verksamhet. Vi kan även spela utomhus, med sång och spel ute i det fria på er förskolegård.

Tillgänglighet

 • Anpassad förhandsinformation till målgruppen.
 • Information till bokaren om de medverkande som ingår i programmet.
 • Publiken kan välja att sitta på stol, sitta på matta, ligga eller stå under programmet.
 • Det finns en triggerlista för när ljud, ljus eller liknande inträffar under programmet.
 • Dofter används inte i scen och salong under programmet.
 • Publik uppmanas att inte använda parfym vid programtillfället.
 • Ljudet kan sänkas till en lägre nivå inför ett programtillfälle.
 • Plötsliga, skarpa eller oväntade ljud kan dämpas inför ett programtillfälle.
 • Ljudet kan anpassas på plats under programmets gång.
 • Syn, hörsel och känsel aktiveras i programmet,
 • Publikens aktiviteter styr vad som sker i programmets skeende.
 • Publiken kan tilltala de framträdande och få svar.
 • Vid efterfrågan erbjuds en stund efter programmet för en workshop eller ett samtal där besökarna kan kommunicera vad de upplevt.
 • En skriftlig eller digital dokumentation lämnas till besökarna efter föreställningen med bilder och stöd för att kunna återberätta upplevelsen.
 • Programmet är flexibelt vad gäller utformningen av programmet i stunden. Vi anpassar innehållet efter den målgruppen vi möter och efter de resurser som finns. 

Extramaterial för Välkommen in i musiken

Pris och praktisk information

Pris per aktivitet:
4 000 kr med Kulanpremien
Ordinarie pris 8 000 kr
Pris för ytterligare en aktivitet samma dag och plats:
2 000 kr med Kulanpremien
Ordinarie pris 4 000 kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
30 st
Elkrav:
Kontakta kulturaktören för mer information gällande elkrav.
Mörkläggning:
Lokalen behöver inte mörkläggas.

Så här bokar du en kulturaktivitet med Kulanpremien

 1. Anmäl dig som användare om du är ny på Kulan

  E-post: kulan@edu.stockholm.se

  Om Kulanpremien

 2. Kontakta Musikkraft - Hanna Schüldt & Linda Gagnestam för bokning

  E-post: info@musikkraft.se

  Telefon: 0704794298

 3. Registrera din bokning för Kulanpremien

  Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.