Musikkraft - Hanna Schüldt & Linda Gagnestam

Vi möts i musiken! Musikkraft erbjuder olika sätt att kommunicera och mötas genom musiken.

MUSIKKRAFT turnerar med musikprogam, workshops och skapande skola för barn och unga där interaktiva möten genom musik står i fokus.
Vårt förhållningssätt utgår från de styrkor och resurser som finns hos barnen och våra musikprogram är flexibla och passar alla oavsett förutsättningar. Alla kan delta och gör det utifrån sina egna resurser. Tillsammans med barnen skapar vi musik i stunden och utforskar musikens möjligheter med våra sinnen. 

MUSIKKRAFT består av Hanna Schüldt och Linda Gagnestam som båda är verksamma rytmiklärare, sångpedagoger och musikterapeuter.