En hand som skriver på en postitlapp
© Temporarity

Skrivarverkstad

Erbjuds från  till 

Hur skriver man en berättelse? En pjäs? Hur får man idén? Låt eleverna skriva och berätta med våra dramatiker.

Vi går igenom en berättelses byggstenar och grundläggande begrepp. Vi berättar hur vi själva gör. Vad som sätter igång en idé och hur man bygger vidare. Eleverna får prova olika kreativa sätt att sätta igång fantasin. De får skriva en eller flera historier tillsammans och får hjälp att vässa dem.

Den här workshopen är knuten till föreställningen De oskrivna berättelserna, men kan även fungera fristående. Workshopen ser olika ut beroende för vilken åldersgrupp vi arbetar med, därför fungerar den för alla åldrar från förskoleklass till gymnasiet.

Workshopen leds av våra dramatiker som har lång erfarenhet av att leda workshops för unga i alla åldrar. Vi vill alltid att en lärare är med på workshopen.

Workshopen kan förlängas till 90 eller 120 minuter. Vi kan också komma flera gånger till samma klass.

Pris och praktisk information

Pris per aktivitet:
Ordinarie pris 5 000 kr
Pris för ytterligare en aktivitet samma dag och plats:
Ordinarie pris 3 000 kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
30 st
Mörkläggning:
Lokalen behöver inte mörkläggas.

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.