Bilder från Jag var här! Bild1 ett klassrum, elever, två vitklädda skådespelare, en med huvud mot en bänk, en pratar med eleverna. bild 2 skådespelare prater med elever i korridor. Bild 3 skådespelare står upp ,elever i bänkar Bild 4 Två skådespelars
© Temporarity Production

Temporarity Production

TEMPORARITY gör omslutande teater och konst som bygger på interaktivitet och publikdeltagande.

Temporarity gör immersiv scenkonst där publiken går in i föreställningen snarare än tittar på den. Vi är intresserade av interaktivitet och publikmöte samt ett sensoriskt berättande, som talar till publikens alla sinnen. 

För oss handlar teater och konst till syvende och sist om förståelse och magi. Att vi via teatern kan förstå en annan person en aning bättre. Känna en annan person lite bättre. För teaterns förståelse är inte bara intellektuell, den får oss, när den är som bäst, att faktiskt känna hur det känns att vara någon annan, något ingen diskussion i världen kan göra. Att teaterns magi kan lyfta oss vidare till någonting större än oss själva, att den kan göra det lättare att andas och få oss att känna oss mindre ensamma - detta är grunden till att vi gör teater, varför vi vill spela för barn, unga och vuxna.

Teatern arbetar uppsökande och turnerar i hela Sverige samt internationellt. Vi är intresserade av forskning och fördjupade arbeten. Vi är medlemmar i Teatercentrum och följer deras kollektivavtal. 

Temporarity är en ny grupp för barn och ungdomspubliken, men vi som arbetar med Temporarity har arbetat med scenkonst för barn och unga sedan 80-talet och har lång erfarenhet av interaktiv, deltagande och omslutande teater.