Barn med gapande munnar
© Rickard Grönkvist

Rösträtt - Sång på förskolan

Erbjuds från  till 

Syftet med projektet Rösträtt – Sång på förskolan är att utveckla och stimulera barns sång och utgå från barnens förutsättningar, så att de får sjunga i tonarter som passar deras röster

Huvudmålet är att ge dig kunskap hur du kan använda rätt röstläge för små barn och hur du kan hjälpa barnen att utveckla sin röst. All förskolepersonal ska få stöd att använda sin sångröst på ett lekfullt sätt utan att värdera sin egen röst.

Det finns fem sångcoachprogram i olika genrer och som kan bokas till förskolan. Sångpedagoger sjunger för och med barnen tillsammans med dig där du också få inspiration till fortsatt sång med barnen. Efter besöket får du ett handledningsmaterial med många tips.

Konstnärlig ledare för Rösträtts-projektet i Stockholms län är Karin Westerberg Kindgren. Hon är utbildad sångpedagog vid Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) och undervisar i sång, piano och musikteori. Hennes examensarbete under utbildningen handlar om vilka kunskaper den pedagogiska personalen i förskolan har om små barns sångröster och hur de tillämpar denna kunskap i praktiken.

Sångcoachprogram

  • Britta Ingmarsdotter - Vi sjunger visor

Glada och spralliga eller mjuka och eftertänksamma. Somliga kan barnen redan, och några är helt nya. Britta kompar på ukulele och sjunger rörelsesånger tillsammans med barnen och använder tecken, lånat från teckenspråk, som stöd.

  • Josefine Bäckrud - Vi poppar tillsammans

Tillsammans med Josefine sjunger vi poppiga låtar, förvandlas till statyer, rör oss till musik och får även chans att lära oss lite om hur rösten fungerar. Popmedleyt med de senaste pophitsen brukar vara ett populärt inslag i programmet.

  • Ida Lod - Sjung med rytmik och rörelse 3-5 år + Picnic med alla djuren 1-2 år

Tillsammans med Ida väcker vi vårt sånginstrument - KROPPEN! Vi lyssnar, leker, härmar, tecknar, dansar, ramsar och vilar – allt tillsammans med sång. Ida har med sig fiol, gitarr och trumma och skapar en stund av trygghet och flöde där lekfullhet och barnens egen fantasi står i centrum. Barnen får sjunga både nya och gamla sånger och även höra sånger i folkviseton. 

  • Helene Williams (3-5 år) - Sagor och sånglekar

Sjung och lek med Helene! Med Helene blir fantasin verklighet och det kan hända allt möjligt: vi kanske åker karusell eller träffar en godissugen papegoja eller tar en tur in i krokodilens mage! Det händer något magiskt när vi kombinerar leken och sångens kraft - fantasi, sång och rörelseglädje sprudlar. Välkommen in i sånglekens magiska värld! 

  • Helenes program för 1-2 åringar

Ta med dig din bästa gosekompis och sjung och lek med Helene! På äventyr med Helenes gosedjur Papegojan Pia, apan Arne och Lilla Krokodil blir fantasin verklighet och vad som helst kan hända: vi kanske träffar en förkyld papegoja eller en godissugen papegoja eller lär våra gosedjur att hoppa studsmatta! När vi kombinerar sången och lekens kraft händer det något magiskt - fantasi, sång och rörelseglädje sprudlar. Välkommen in i sånglekens magiska värld!

  • Rostam Mirlashari - Näktergalen i palmskogen

Följ med Rostam på en vandring genom dadelpalmsskogen! Tillsammans utforskar vi skogen och hör vinden som susar genom träden, regnet som droppar och åskan som dundrar. Vi träffar även de nyfikna djuren som bor i dadelpalmsskogen innan vi kommer fram till gläntan där vi hör näktergalen sjunga.

Fortbildning för förskolepersonal 

För att du ska få mer kunskap om skillnaderna mellan barn- och vuxenröstens fysiska förutsättningar, men också få chansen att öka din självkänsla och medvetenhet när du sjunger med barnen, erbjuder vi två olika fortbildningar.

  • Lär dig mer om rösten med Karin Westerberg Kindgren (3 tinmmar inkl. paus, 3 000 kr)

Du får bl a kunskap om hur valet av röstläge påverkar små barns möjlighet till delaktighet. Du får även lära dig om hjärnans plasticitet, hur musikaliteten utvecklas och du får förståelse för varför Rösträttsprojektet riktar sig just till förskolan.

I bokningen ingår kostnadsfritt också en informationsfilm på 40 minuter, som ses innan besöket. Föreläsningen kan kompletteras med sångövningar anpassade efter just din personalgrupp alternativt enskilda sånglektioner för personalen eller utformas efter andra önskemål med utgångspunkt i personalens behov.

  • Sångworkshops - Workshop med sångcoach för personal (1,5 timmar, 3 000 kr)

Tillsammans med en av sångcoacherna får du bland annat utforska och lära känna din egen röst, öva på att hitta passande tonarter och lära dig uppsjungningsövningar som du både kan göra själv och med barnen. Du får repertoarkännedom och tips på sånger att sjunga tillsammans med barnen.

Vill din kommun starta en förskolepersonalkör?

Förskolepersonalkören är en kompetensutveckling i sång och röstanvändning genom körsång för förskolepersonal.   Du får träffa en professionell körledare för att sjunga, lära dig sångteknik, röstvård med musik och rytmik som ett pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet.

Fyra tillfällen under en termin; 3 körrepetitioner, en per månad som sedan avslutas med en gemensam konsert där förskolepersonalen står på scenen och t ex barnen är publik!

Med kören vill vi:

• testa repertoar både anpassad till de vuxna och barnens repertoar

• undersöka hur rösten kan bli en tillgång i livet och finna en trygghet i att använda den på nya sätt

• prata om ”förebilder – om hur röster ska låta”

• konkreta tips på röstvård

• sann sångglädje!

Kontakt Lilian Henriksson lilian.henriksson@regionstockholm.se

Rösträtt – Sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum och samtliga regioner i landet deltar i projektet. 

 

Pris och praktisk information

Pris per aktivitet:
Ordinarie pris 3 000 kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
20 st
Spelyta:
3x4 meter
Mörkläggning:
Lokalen behöver inte mörkläggas.

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.