© Foto Anna Molander

Region Stockholm

Musikkonsulenterna, region Stockholm ger barn och unga chansen att både skapa själva och möta musik av högsta kvalitet.

Musikkonsulenterna har ett främjande uppdrag gentemot kommuner, arrangörer och det fria musiklivet i Stockholms län. Genom sina insatser bidrar konsulenterna både till att tillgängliggöra musikupplevelser för barn och unga genom subventionerat utbud och till att skapa förutsättningar för delaktighet och eget skapande. 

Musikkonsulenterna (tidigare Länsmusiken i Stockholm) ingår sedan den 1 januari 2022 i kulturförvaltningen tillsammans med cirkus-, dans-, film- och hemslöjdskonsulenterna.