Väska, tamburin och bokstäver dansar och färdas på en väg mot regnbågens slut.
© Bergman Illustrerat

Den magiska dansväskan

  • Virveldans
  • 45 minuter
  • Från förskoleklass till årskurs 1
  • Dans
  • Litteratur och berättande

Erbjuds från  till 

En väska fylld av dans, språkmagi och kreativitet

Med workshopen Den magiska dansväskan vill vi levandegöra elevernas språk med förankring i läroplanens mål. Syftet är att skapa lustfyllda vägar in i språkets storslagna värld, samt erbjuda elever flera olika sätt att tillägna sig kunskap på. Under en workshopserie arbetar vi med dans och språk som kunskapsområde i undervisningen. Virveldans vill ge alla och varje elev möjlighet till vidgade språkupplevelser.

Virveldans erbjuder en workshopserie 2 x 45 min där alla elever är medskapare. Sara och Lina från Virveldans är danspedagoger och lärare, vi möter samma elevgrupp vid två tillfällen.

 

Workshop 1

Vi dansar bokstavsljud och former, begynnelsebokstäver samt utforskar språkljudens rytm och dynamik. Tillsammans utforskar vi även kroppens möjligheter till rörelse och konstnärligt uttryck genom improvisation, gestaltning och eget skapande.

När de magiska trollstavarna börjar dansa, förvandlas vi till bokstavsdansare som reser iväg och besöker olika miljöer. Under äventyret får vi uppdrag av den magiska dansväskan, som vi löser tillsammans. Bokstavsdansarna får ljuda, forma/gestalta och skriva bokstäver med kroppen. 

Vad händer när Totto trumma ger eleverna språkliga och oväntade uppdrag? Vi följer Tottos språkljud med våra unika rörelser och eleverna får möjlighet att skriva sin magiska begynnelsebokstav.

Ett bokstavbageri! Kan vi baka bokstäver och ord? Vi äter våra bakverk och då händer det något med kroppen.

Tillsammans besöker vi ett museum där vi tittar på bokstavskonstverk och upptäcker ljud- och dansknappar. Vad händer om vi trycker på en knapp?  Knapparna hjälper eleverna att utforska dansen och språkets kontraster och dynamik. De skapar egna språkljud och rörelser som de sätter ihop och sedan gestaltar. Bokstäver i stillhet. Bokstäver i rörelse. En bokstav för sig själv. Flera bokstäver tillsammans.

Workshop 2

Eleverna utforskar dansens fyra grundbegrepp: TID, RUM, KRAFT och KROPP i olika övningar.

Vi reser till rymden och besöker bokstavs- och ord planeter. Vilka ord kan vi bilda tillsammans? Eleverna får dansa ord som de hittar på planeterna och sedan bildar vi meningar av våra upphittade ord. Meningarna utvecklas och gestaltas i en dansande följd. Efter en tid i rymden blir vi hungriga och måste bege oss till den oändliga rymdaffären, vad hittar vi där? Vi skapar en rimmande ramsa med rap utifrån litterära texter. Utifrån ramsan samarbetar och skapar eleverna egna dansfraser/kompositioner med hjälp av dansens fyra grundbegrepp, som de tidigare tränat på.

Syfte

Den magiska dansväskan syftar till att verka inkluderande för alla elever och samtidigt locka till vidare nyfikenhet för läsning och intresse för det oväntade och språkligt utmanande. Att elever både får möta och bearbeta ett rikt språk gestaltat i olika former, ser vi som språkfrämjande och i förlängningen även läsfrämjande.

Väskans pedagogiska material kan ofta fungera som ett inkluderande verktyg för elever. Materialet kan hjälpa elever att skapa möten med andra och även vägar in i konstnärliga möten, i det lilla och stora sammanhanget. Alla ska kunna medverka och uttrycka sig utifrån sina individuella funktionsförutsättningar och unika förmågor.

Det språkfrämjande danskonceptet är framtaget och utvecklat av Virveldans med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Ekerö kommun och Västmanlands län.

Pris och praktisk information

Pris per aktivitet:
Ordinarie pris 5 000 kr
Pris för ytterligare en aktivitet samma dag och plats:
Ordinarie pris 4 500 kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
30 st
Mörkläggning:
Lokalen behöver inte mörkläggas.
Bra att veta om aktiviteten:
En workshopserie består av 2 x 45 min/ workshop. Vi behöver en fri golvyta, exempelvis ett klassrum. Vi anpassar workshopserien utifrån era önskemål, behov och förutsättningar. Virveldans genomför många skapande skola projekt och håller gärna i projektledning, förankring, avslutande handledning och utvärdering.

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.